Suomen ASH

Suomen ASH vastaa Savuton Suomi 2030 ja Järjestöjen nikotiiniton Suomi -verkostojen toimintojen koordinoinnista.

Suomen ASH edistää tupakkalain tavoitetta tupakka- ja muiden nikotiinituotteiden käytön loppumiseksi. Keinoina ovat vaikuttamistyö, verkostoituminen ja viestintä. 

Suomen ASH seuraa ja analysoi koti- ja ulkomaista mediajulkisuutta sekä kartoittaa asenneilmapiiriä, johon Suomen ASH pyrkii vaikuttamaan viestimällä tupakka-ja muiden nikotiinituotteiden haitoista ja ympäristövaikutuksista.  

Suomen ASH seuraa myös tupakkalakiuudistuksen vaikutuksia, kansainvälistä kehitystä ja kokemuksia sekä tieteellistä tutkimusta. Julkiseen keskusteluun Suomen ASH osallistuu nostamalla esiin epäkohtia ja tekemällä ratkaisuehdotuksia. 

Lisätietoja:

Mervi Hara
toiminnanjohtaja
mervi.hara a suomenash.fi

Logo Sin Rgb