Ehkäisevä päihdetyö EHYT

Ehkäisevä päihdetyö EHYT haluaa osaltaan olla vaikuttamassa tupakoimattomuuden ja nikotiinittomuuden edistämiseen. EHYT tekee paikallista, alueellista ja valtakunnallista verkostoyhteistyötä erilaisten toimijoiden kanssa.

EHYT toimii monilla eri sektoreilla tupakoinnin ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Tavoitteeseen pyritään vahvistamalla väestön myönteistä asennoitumista tupakoimattomuuteen, ehkäisemällä nuorten tupakoinnin aloittamista, tukemalla tupakkatuotteiden käytön lopettamista sekä vahvistamalla tupakkalain täytäntöönpanoa.

Smokefree-toiminta

Keskeisellä sijalla EHYTin tupakoinnin ehkäisy- ja vähentämistyötä ovat lapset ja nuoret. Osana koulujen ja oppilaitosten kanssa tehtävää yhteistyötä toteutetaan Smokefree-toimintaa, jonka tavoitteena on edistää lasten ja nuorten nikotiinitonta elämäntapaa ja ehkäistä nikotiinituotteiden käyttöä eri kouluasteilla. Toiminta tarjoaa tukea koulujen ja oppilaitosten hyvinvointityöhön erityisesti tupakoimattomuus- ja nikotiinittomuustyön näkökulmasta.

Keskeinen osa Smokefree-toimintaa on yläkoululaisille suunnattu luokkakilpailu, johon osallistuvat luokat sitoutuvat yhteisellä päätöksellä olemaan tupakoimatta, nuuskaamatta ja käyttämättä sähkösavuketta kuusi kuukautta kestävän kilpailukauden ajan.

Lisätietoja:

Minttu Tavia
asiantuntija
minttu.tavia a ehyt.fi

www.ehyt.fi
www.smokefree.fi

Sites Default Files Ehyt Logo Rgb 200x111


Smoke Free