Hintapolitiikka

Tupakkaveroa peritään savukkeista, sikareista, pikkusikareista ja irtotupakasta sekä myös muista tupakkaa sisältävistä tuotteista ja savukepaperista. Ensi vuoden alusta myös sähkösavukkeiden nesteet tulevat tupakkaverolain piiriin.

Tupakkaveroa korotettiin vuoden 2015 alussa ja vuonna 2016 kaksi kertaa. Myös vuonna 2017 tupakkaveroa aioitaan korottaa kaksi kertaa.

Vaikka tupakointi on vähentynyt, valtio on saanut veronkorotuksilla aikaisempaa enemmän verotuottoa. Vuoden 2015 tupakkaveron kertymäksi valtiovarainministeriö on arvioinut 863 miljoonaa euroa. 

Valtiovarainministeriön mukaan savukkeiden tilastoimaton kulutus on ollut  noin 13—15 prosenttia kokonaiskulutuksesta vuonna 2014. Savukkeiden kokonaiskulutus puolestaan  noin 5,2 miljardia savuketta, josta matkustajatuonnin osuus oli noin 9 prosenttia ja salakuljetettujen savukkeiden osuus 3—5 prosenttia. Lisäksi savukkeiden ostot Internetistä ovat  noin puoli prosenttia kokonaiskulutuksesta.

Matkustajatuontia hillitsee tupakkalain varoitusmerkintöihin perustuva rajoitus, jonka mukaan matkustaja saa tuoda mukanaan Suomeen ainoastaan 200 kappaletta sellaisia savukkeita, joissa ei ole suomen- ja ruotsinkielisiä varoituksia ja kuvallisia varoitusmerkintöjä.

EU-maissa isot erot

Tupakkaverotuksen tasossa ja tupakkatuotteiden hinnoissa on huomattavia eroja EU-maissa, vaikka tupakkaverotusta on yhdenmukaistettu tupakkaverodirektiivillä. Savukkeiden keskihinta vaihtelee Bulgarian 2,40 eurosta Ison-Britannian 10,48 euroon.

Keskihintaisen savukeaskin euromääräisellä verolla mitattuna savukkeiden verotaso on Suomessa Euroopan ylempää keskiluokkaa. Savukkeiden verotus on korkeinta Irlannissa, Isossa-Britanniassa ja Ranskassa. Myös Alankomaissa, Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa ja Belgiassa savukkeiden verotus on hieman Suomea tiukempaa.

Tupakkaverosta säädetään tupakkaverolaissa.


Lähteet: 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta HE 36/2015.

Eurostat.tobacco, price per pack (20 cigarettes)  (haettu 23.8.2016)

Savukeaskin hinnan muodostuminen EU-maissa Veronmaksajat 2016

Suomen ja Viron välillä hintakuilu

Viro on korottanut viime vuosina useasti tupakkaveroaan ja saavuttanut tupakkaverodirektiivin edellyttämän vähimmäisverotason.

Virossa on päätetty korottaa tupakkaveroa vuosittain viisi prosenttia vuoteen 2016 saakka. Siitä huolimatta tupakkatuotteiden hintaero Suomen ja Viron välillä on edelleen suuri.

Keskihintainen savukeaski maksaa Virossa noin puolet vastaavasta Suomessa myytävästä askista. Venäjällä se maksaa vain viidenneksen Suomen hintatasosta.

Lausunto Tupakkaverolaki Suomenash Elokuu2017
337KB, päivitetty 21.8.2017


Lausunto Suomenash Tupakkavero 12082016
122KB, päivitetty 26.8.2016