Euroopan unioni

Joka vuosi lähes 700 000 eurooppalaista kuolee tupakoinnista johtuviin sairauksiin. EU-maissa tupakoinnin on arvioitu maksavan vuositasolla ainakin 100 miljardia euroa.

Euroopan unioni tekee tupakoinnin vähentämistyötä monin tavoin. Tupakkapolitiikka koskee valtaosaa politiikka-alueista: kauppa- ja sosiaalipolitiikkaa, kansanterveyttä, kuluttajansuojaa, teollisuutta, tutkimusta ja kehitysyhteistyötä. 

Päävastuu tupakoinnin vähentämisestä on komission terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosastolla, mutta myös Euroopan parlamentti ja Unionin toimielimet jäsenmaissa kampanjoivat savuttoman ympäristön puolesta.


EU:n tupakkapolitiikka perustuu neljään keinoon: 

  1. Lainsäädäntö.
  2. Tupakoinnin ehkäisyä ja lopettamista tukeva työ.
  3. Tupakkapolitiikan sisällyttäminen unionin politiikkalohkoihin, kuten maatalouspolitiikkaan, verotukseen ja kehitysyhteistyöhön.
  4. Unionin aloittaman työn laajentaminen EU:n rajojen ulkopuolelle ja unionin kansainvälisen roolin vahvistaminen tupakoinnin vähentämisessä.


Tupakkapolitiikan painopistealueet Euroopan unionissa ja jäsenmaissa ovat:

  1. Tupakkatuotteiden säätely EU:n markkinoilla (mm. pakkaukset ja niiden merkinnät sekä tupakan sisältämät ainesosat).
  2. Tupakkatuotteiden mainontarajoitukset.
  3. Savuttomat ympäristöt.
  4. Tupakkatuotteiden verotus ja laitonta maahantuontia ehkäisevät toimet.
  5. Savuttomuutta edistävät kampanjat.

Lähde
Euroopan komission tupakka-sivut

Lisää tietoa

Uusimmat uutiset ja tärkeimmät dokumentit EU:n tupakkapolitiikasta löytyvät komission terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston Tupakka-sivuilta.