Endgame kansainvälisesti

Suomi on maailman ensimmäinen ja ainoa maa, joka on asettanut lainsäädännössä tavoitteeksi tupakkatuotteiden käytön loppumisen. Muissakin maissa on jo alettu pohtia endgame-ajatusta.

Suomen jälkeen Uusi-Seelanti ja Irlanti ovat asettaneet tavoitteeksi, että tupakoitsijoita on alle viisi prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Skotlannin tavoite on alle viisi prosenttia tupakoivia vuonna 2034.

Suomella, Uudella-Seelannilla, Irlannilla ja Skotlannilla on myös kokonaisvaltainen tupakkatuotteiden käytön loppumiseen tähtäävä ohjelma. 

Uuden-Seelannin strategiassa savuttomuus saavutetaan suojelemalla lapsia tupakan markkinoinnilta ja myynninedistämiseltä, vähentämällä tupakan tarjontaa ja kysyntää sekä tarjoamalla parasta mahdollista tukea tupakoinnin lopettamiseen.

Irlannin savuttomuusstrategiassa korostuu niin kansallisen kuin kansainvälisenkin yhteistyön merkitys.
Irlanti hyödyntää Maailman terveysjärjestön MPOWER-strategiaa.

MPOWER kattaa seuraavat asiat:

  • Tupakkatuotteiden käytön ja ehkäisytoimenpiteiden monitoroinnin.
  • Väestön suojelun ympäristön tupakansavulle altistumiselta.
  • Tupakoinnin lopettamisen tuen.
  • Tupakkatuotteiden käytön vaaroista varoittamisen.
  • Tupakkamainonnan ja sponsoroinnin sekä tupakkatuotteiden myynninedistämisen kieltämisen.
  • Tupakkaveron korottamisen.


Skotlannin strategia keskittyy ehkäisemään tupakoinnin aloittamista luomalla savuttoman ympäristön, ehkäisemään ympäristön tupakansavulle altistumista ja tukemaan tupakoinnin lopettamista.

Suomen tupakkapoliittinen toimenpideohjelma julkistettiin kesällä 2014. Toimenpideohjelman kokonaisuudet ovat

  • tupakkatuotteiden käytön aloittamisen ehkäisy,
  • käytön lopettamisen tuki,
  • savuttomat ympäristöt sekä
  • uusien tupakkatupakkatuotteiden ja niihin rinnastettavien tuotteiden markkinoille pääsyn estäminen.


Endgame-ajattelun merkitys on ennen kaikkea siinä, että valtiot asettavat selkeästi tavoitteeksi tupakkatuotteista eroon pääsemisen. Näin on tehty myös monien tarttuvien tautien kohdalla. Selkeä tavoite ja vuosiluku suuntaavat tupakkapolitiikkaa jäntevämmin kuin tupakoinnin vähentämiseen tähtäävä politiikka, joka sisältää ajatuksen käytön jatkumisesta.

Lähteet:

Smokefree AOTEAROA/New Zealand by 2025. Next steps 2011-2025. 2010.

Tobacco Free Ireland. Department of Health, 2013.

Creating a Tobacco-Free Generation. A Tobacco Control Strategy for Scotland. The Scottish Government, 2013.

Tie savuttomaan Suomeen. Tupakkapoliittinen toimenpideohjelma. Sosiaali- ja terveysministeriö, 2014.

Tiesitkö että

New Delhissä Intiassa järjestettiin syksyllä 2013 kansainvälinen Endgame for Tobacco Conference, joka oli ensimmäinen endgame -ajatteluun keskittyvä kansainvälinen tupakkakokous.