Asenneilmapiiri

Suomen ASH selvitti suomalaisten käsityksiä tupakasta ja tupakoinnista elo-syyskuussa 2013. Kannatusta sai erityisesti tupakoinnin kieltäminen yksityisautoissa, kun kyydissä on pieniä lapsia.

Suomen ASH:n selvityksessä vastaajilta kysyttiin tupakoinnista yksityisautoissa lasten läsnä ollessa, tupakoinnin aiheuttamasta riippuvuudesta, tupakkatuotteiden maahantuonnista ja markkinoinnista ja käsitystä siitä, onko Suomi tupakaton 30 vuoden kuluttua.

84 prosenttia vastanneista kannatti tupakoinnin kieltämistä silloin, kun kyydissä on pieniä lapsia. Tupakoivista tätä kannatti 70 prosenttia. Suurinta kannatus oli alle 25-vuotiaiden keskuudessa, 96 prosenttia. Vuonna 2010 teetetyssä kyselyssä tupakointikieltoa kannatti yli 90 prosenttia vastaajista.

Tupakoitsijat kannattavat maahantuontia

Enemmistö suomalaisista olisi valmis kieltämään kaikkien tai joidenkin tupakkatuotteiden markkinoinnin. Niukasti yli puolet vastanneista kannatti myös kaikkien tai joidenkin tupakkatuotteiden maahantuonnin rajoittamista.

Mielipiteet jakoi selvimmin vastaajan tupakointi tai tupakoimattomuus: tupakoimattomista 57 prosenttia kannatti maahantuontikieltoa, kun taas tupakoivista 67 prosenttia vastusti sitä. Markkinointikieltoa kannatti tupakoimattomista 75 prosenttia ja tupakoivista 34 prosenttia.

Ylemmän akateemisen tutkinnon suorittaneet kannattivat muita koulutusryhmiä useammin markkinointi- ja maahantuontikieltoa.

Kysyttäessä millaisten tupakkatuotteiden maahantuonti pitäisi kieltää, vastaajat mainitsivat muun muassa nuuskan, makutupakat, uudet tupakkatuotteet ja sähkösavukkeet. Markkinointikieltoa esitettiin kaikille tupakkatuotteille, enemmän riippuvuutta aiheuttaville tai paljon nikotiinia sisältäville tuotteille ja nuuskalle.

Päivittäinen riippuvuus

Kyselyyn vastanneista valtaosa, 90 prosenttia, oli sitä mieltä, että tupakkatuotteiden päivittäinen käyttö on merkki riippuvuudesta. Tupakoivistakin 81 prosenttia oli tätä mieltä ja vain 14 prosenttia ei pitänyt sitä riippuvuutena. Riippuvuuden tasosta oltiin kuitenkin hieman erimielisiä: Riippuvuutta piti voimakkaana 56 prosenttia tupakoimattomista ja 39 prosenttia tupakoivista. Naiset pitivät riippuvuutta voimakkaampana kuin miehet.

Enemmistö vastanneista ei pitänyt realistisena tavoitetta tupakkatuotteiden käytön loppumisesta 30 vuoden kuluttua. Vastanneista kolmasosa piti tavoitetta melko epärealistisena ja täysin epärealistisena lähes joka neljäs. 

Lähde:

TNS Gallup 2013. Suomalaisten käsityksiä tupakasta ja tupakoinnista. 

Yli tuhat osallistui

"Suomalaiset ovat selvästi valveutuneita ja  ymmärtävät, että tupakkatuotteiden markkinoinnissa on kyse riippuvuuden luomisesta", kommentoi selvityksen tuloksia Suomen ASH ry:n toiminnanjohtaja Mervi Hara.

Tutkimukseen osallistui 1 127 henkilöä. Aineisto kerättiin TNS Gallup Oy:n vastaajapaneelissa (Gallup Forum) elokuun 2013 lopussa ja syyskuun 2013 alussa. Aineisto edustaa maamme
15 - 74-vuotiasta väestöä.