Tupakka - uhka ympäristölle

Tupakan viljely tuhoaa metsiä ja kiihdyttää ilmastonmuutosta, savukkeiden valmistus tuottaa jätettä ja 4,5 biljoonaa tumppia päätyy myrkyttämään luontoa vuosittain.

Tupakan viljely vaarantaa maapallon keuhkot

Tupakkaa viljellään yli 120 maassa, ja valtaosa näistä on kehitysmaita. Tupakan viljelyyn käytetään 4,3 miljoonaa hehtaaria maata ja viljelmien tieltä kaadetaan vuosittain noin 200 000 hehtaaria trooppisia metsiä.

Metsien kaataminen kiihdyttää ilmastonmuutosta ja jättää maaperän alttiiksi tuulille ja sateille, mikä synnyttää vähitellen autiomaita. Tupakan viljely köyhdyttää maaperää niin, ettei siinä enää muutaman vuoden kuluttua pysty viljelemään mitään. On laskettu, että jos tupakan sijasta viljeltäisiin ruokakasveja, saataisiin ruokittua yli 19 miljoonaa ihmistä.

Tupakkakasvi on vaativa viljelykasvi: se tarvitsee paljon kastelua, lannoitteita ja hyönteismyrkkyjä. Köyhissä tupakanviljelijämaissa käytetään usein teollisuusmaissa kiellettyjä torjunta-aineita, jotka leviävät helposti ympäristöön ja vesistöihin.

Tupakkateollisuuden suuri hiilijalanjälki

Maailmassa on lähes 600 tupakkatehdasta, joista jokainen käyttää runsaasti vettä, energiaa ja kemikaaleja. Tupakkateollisuus tuottaa yli kuusi biljoonaa savuketta vuosittain.  Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan tupakan valmistus tuottaa vuosittain yli kaksi miljoonaa tonnia kiinteää jätettä, 300 000 tonnia nikotiinia sisältävää, ei-kierrätyskelpoista jätettä ja 200 000 tonnia muuta kemikaalijätettä. 

Myös tupakkateollisuuden hiilidioksidipäästöt ovat merkittävät: Pelkästään Yhdysvalloissa tupakkateollisuuden hiilidioksidipäästöt vastaavat neljän miljoonan auton päästöjä.

Tumppi on maailman yleisin roska

Maailmanlaajuisesti ympäristöön heitetään 4,5 biljoonaa tupakantumppia joka vuosi. Suomessa ympäristöön päätyy noin neljä miljardia tumppia vuosittain. Näillä tumpeilla saisi päällystettyä Helsingin Senaatintorin puolen metrin paksuisella kerroksella.

Savukkeiden filtterit on tehty huokoisesta selluloosa-asetaatista, jolla pyritään suodattamaan tupakansavun tervaa ja muita myrkyllisiä aineita, ennen kuin ne etenevät tupakoitsijan keuhkoihin. Selluloosa-asetaatti on muovia, joka ei maadu ja jonka hajoaminenkin kestää vuosia.

Tumpeissa on monia myrkyllisiä ympäristöön liukenevia kemikaaleja, kuten kadmiumia, arsenikkia ja lyijyä, joita jää tupakoitaessa filtteriin. Kun tumpit heitetään maahan, tuuli ja sade kuljettavat ne vesistöihin ja samalla tumpeissa olevat myrkylliset kemikaalit huuhtoutuvat vesistöjen ekosyteemiin.

Arviolta 40 prosenttia kaikesta maailman rannoilta kerätystä roskasta liittyy tavalla tai toisella tupakoimiseen. Suomessa tupakantumppeja löytyi Suomen ympäristökeskuksen seurantatutkimuksessa mukana olleilta kaupunkirannoilta keskimäärin 300 kappaletta sataa metriä kohden.

Yhden tupakantumpin hajoaminen kestää keskimäärin puoli toista vuotta makeassa vedessä ja kolme vuotta merivedessä. Järviin, jokiin tai meriin kulkeutuneet tumpit päätyvät helposti lintujen ja mereneläimien ruoaksi, jotka voivat vahingoittua, jopa kuolla.

Lähteitä:
The Tobacco Atlas
Tobacco – the unsustainable commodity
The environmental impact of tobacco 
The environmental and health impacts of tobacco agriculture, cigarette manufacture and consumption
For an Earth Free of Tobacco Waste

Toxicity of cigarette butts, and their chemical
components, to marine and freshwater fish

Tobacco Product Waste: An Environmental Approach to Reduce Tobacco Consumption

Tobacco: a threat to our oceans
Lääkärit tupakkaa vastaan -verkosto

Tupakkayhtiöissä viherpesua

Tupakkayhtiöt ovat alkaneet korostaa vihreitä arvoja ja markkinoida tuotteitaan ympäristöystävällisinä. 

Erästä savukemerkkiä markkinoidaan luonnonmukaisena tuotteena, jossa ei ole lisäaineita. Tuotetta ei väitetä turvalliseksi, mutta markkinoinnissa korostetaan, että savukkeiden tuotannossa käytetään tuulivoimaa ja tavallista vähemmän kemikaaleja. Myös yrityksen myyntihenkilöstö ajaa hybridiautoilla.

Kehitteillä on myös maatuvia filttereitä, jotka on tehty luomupuuvillasta ja hampusta. 

Viherpesu ei poista sitä tosiasiaa, että kyse on tappavasta, epäekologisesta ja epäeettisestä tuotteesta.

Tobacco and its environmental impact: an overview. (Maailman terveysjärjestö WHO:n ensimmäinen maailmanlaajuinen raportti tupakan ympäristötuhoista, 2017)