Ympäristövaikutukset

Vuosittain ympäristöön jää maailmanlaajuisesti noin 4,5 biljoonaa kappaletta tupakantumppeja. Tupakantumpit ovatkin vakava ympäristöuhka.

Savukkeiden filtterit on tehty huokoisesta selluloosa-asetaatista, jolla pyritään suodattamaan tervaa ja muita myrkyllisiä aineita, ennen kuin ne etenevät tupakoitsijan keuhkoihin. Selluloosa-asetaatti on muovia, jonka hajoaminen kestää vuosia.

Tumpeissa on monia vaarallisia ja ympäristöön liukenevia kemikaaleja, kuten kadmiumia, arsenikkia ja lyijyä, joita jää tupakoitaessa filtteriin. Kun tumpit heitetään maahan, tuuli ja sade kuljettavat ne vesistöihin ja samalla tumpeissa olevat myrkylliset kemikaalit huuhtoutuvat vesistöjen ekosyteemiin.

Noin 95 prosenttia rantavesissä kelluvista roskista  on huuhtoutunut sinne kaduilta. Keskimäärin yhden tupakantumpin hajoaminen kestää puoli toista vuotta makeassa vedessä ja kolme vuotta merivedessä. Linnut ja mereneläimet voivat vahingoittua tai kuolla niitä syötyään.

Maahan heitetyt tupakantumpit eivät ole ainoastaan esteettinen haitta, sillä tumppi voi kyteä jopa kolme tuntia levittäen ilmaan vaarallisia aineita. Tupakansavussa on noin 4 000 erilaista kemikaalia, joista noin 50 aiheuttaa syöpää. Nämä aineet jäävät tupakkaan tupakanlehtien viljelyssä käytettävistä kasvinsuojeluaineista, hyönteismyrkyistä, homesuoja-aineista ja rotanmyrkyistä. Vaikka tupakassa olevat aineet on tupakkayhtiöiden mukaan todettu yleisesti turvallisiksi elintarvikkeissa, ne eivät välttämättä ole turvallisia poltettuina.

Kansainvälisen tupakkasopimuksen keskeisenä tavoitteena on suojella nykyisiä ja tulevia sukupolvia tupakoinnin ja tupakansavulle altistumisen aiheuttamilta terveydellisiltä, yhteiskunnallisilta, taloudellisilta ja ympäristölle aiheutuvilta haitoilta. Ympäristöhaittoja on tähän asti tuotu esiin aivan liian vähän.

Tupakantumpeista tulee myrkyillä kyllästettyä mikromuovia (Ympäristö ja terveys -lehti 1/2016, artikkeli DAT:n sivuilla)

Tumpit tappavat lintuja ja kaloja, viljely tuhoaa maaperän kehitysmaissa – tupakka on uhka ympäristölle. (YleX 13.8.2015)

Tupakkayhtiöissä viherpesua

Tupakkayhtiöt ovat alkaneet korostaa vihreitä arvoja ja markkinoida tuotteitaan ympäristöystävällisinä. Tarkoituksena on nostaa teollisuuden profiilia.

Erästä savukemerkkiä markkinoidaan luonnonmukaisena tuotteena, jossa ei ole lisäaineita. Tuotetta ei väitetä turvallisemmaksi, mutta sen tuotannossa käytetään tuulivoimaa sekä tavallista vähemmän kemikaaleja ja yrityksen myyntihenkilöstö ajaa hybridiautoilla.

Kehitteillä on myös maatuvia filttereitä, jotka on tehty luomupuuvillasta ja hampusta. Tupakkayhtiöissä suunnitellaan jopa kasvinsiemenen lisäämistä filtteriin. Kun tupakantumppi heitetään maahan, se maatuu nopeasti ja tilalle kasvaa kasvi.