Sähkösavuke

Sähkösavukkeiden markkinoinnissa korostetaan usein niiden vaarattomuutta ja sitä, että niitä voi käyttää missä tahansa. Niiden kerrotaan myös auttavan tupakoinnin lopettamisessa. Todellisuus on kuitenkin toinen.

Sähkösavuke muistuttaa perinteistä savuketta, mutta toimii paristoilla. Sen käyttö jäljittelee tupakointia: säiliöön ladattu neste kuumennetaan höyryksi, jota hengitetään imemällä savuketta. Nesteampullit voivat olla joko nikotiinittomia tai nikotiinillisia.

Sähkösavukkeiden pitkäaikaisen käytön vaikutuksesta terveyteen ei ole vielä riittävästi tutkimustietoa. Maailman terveysjärjestön WHO:n tutkijat ovat huolissaan siitä, että sähkötupakassa nikotiini vedetään keuhkoihin lämpimänä höyrynä. Tällaisen altistuksen toksikologista ja fysiologista vaikutusta ei ole tutkittu.

Ei auta irti riippuvuudesta

Tutkimukset viittaavat siihen, että sähkösavukkeiden käyttäjät eivät pääse irti nikotiiniriippuvuudesta. Tutkijat varoittavat, että erilaisten makuaineiden ja helposti hengitettävän höyryn avulla nuorten on helppo opetella tupakointia, jolloin kynnys varsinaiseen tupakointiin madaltuu.

WHO ei suosittele sähkösavukkeiden käyttöä tupakoinnin lopettamisen apuna, eikä myöskään sallisi niiden käyttöä savuttomiksi ympäristöiksi määritellyissä tiloissa.

Nuorten suosiossa

Sähkösavukkeiden todellinen esiinmarssi tapahtui Suomessa vuonna 2010. Nuorten terveystapatutkimuksen mukaan vuonna 2015 vain viisi prosenttia 12 - 18-vuotiaista nuorista ei tiennyt, mikä sähkösavuke on. Silti 70 prosenttia nuorista ei ollut koskaan kokeillut sähkötupakkaa.

Kokemukset sähkötupakasta olivat yleisempiä vanhemmissa ikäryhmissä: 18-vuotiaista pojista sitä oli käyttänyt yli 20 kertaa 13 prosenttia ja tytöistä 5 prosenttia. Päivittäin sähkösavukkeita käytti 18-vuotiaista pojista 3,5 prosenttia, tytöistä 0,6 prosenttia.

Puolet sähkösavukkeita käyttäneistä nuorista ilmoitti käyttäneensä niissä nikotiinipitoisia nesteitä. Pojista joka kymmenes ja tytöistä 13 prosenttia ei tiennyt, mitä tuote oli sisältänyt. Suurin osa ilmoitti
kokeilunhalun syyksi käyttöön. Vajaa neljännes nuorista ilmoitti syyksi sen, että kaverit alkoivat käyttää niitä. Pojista 13 prosenttia ja tytöistä 12 prosenttia oli käyttänyt sähkösavukkeita apuna tupakoinnin lopettamiseen. Tuotteet hankittiin pääosin kavereilta ja tuttavilta.

Sähkösavukkeet rinnastetaan tupakkalaissa savukkeisiin

Sähkösavukkeita koskevat pääsääntöisesti samat säädökset kuin savukkeitakin: sähkösavukkeiden käyttö on kielletty tiloissa, joissa tupakointi on kielletty. Sähkösavukkeita ei saa myydä tai luovuttaa alle 18-vuotiaille eikä alaikäinen saa pitää sähkösavukkeita halussaan.  Myös niiden markkinointi ja esilläpito vähittäismyynissä on kielletty. 

Sähkösavukkeita ja niissä käytettäviä nikotiininesteitä saa myydä myyntipaikkakohtaisella vähittäismyyntiluvalla. Sen myöntää myyntipaikan sijaintikunta. Sähkösavukkeiden ja  nikotiininesteiden  netti- ja muu etämyynti on kielletty 1.7.2017 alkaen.

Sähkösavukkeiden nikotiininesteiden tuonnissa ETA-maiden ulkopuolelta on 24 tunnin aikaraja. Voidakseen tuoda tuotteita maahan, henkilön pitää siis olla poissa Suomesta yli 24 tuntia.

Nikotiininesteissä ei saa olla esimerkiksi karkki- ja hedelmämakuja 1.1.2018 alkaen.

Sähkösavukkeet ja täyttösäiliöt on suojattava lapsilta ja väärinkäytöltä sekä rikkoutumiselta ja vuodoilta, ja niissä on oltava vuotamattoman täytön varmistava mekanismi.

Sähkösavukkeiden ja täyttösäiliöiden vähittäismyyntipakkauksissa on oltava

  • luettelo tuotteen sisältämistä ainesosista
  • maininta tuotteen nikotiinipitoisuudesta ja annostuksesta
  • valmistajan eränumero
  • suositus tuotteen pitämisestä lasten ulottumattomissa
  • suomen- ja ruotsinkieliset terveysvaroitukset sekä
  • lehtinen, joka sisältää tietoja tuotteesta ja sen käytöstä sekä tarvittavat yhteystiedot.Lähteet:


Kinnunen JM, Pere L, Lindfors P, Ollila H, Rimpelä A. Nuorten terveystapatutkimus 2015. Nuorten tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö 1977- 2015. Sosiaali- ja terveysministeriö. Helsinki 2015.
Sähkösavuke -esite. Suomen ASH ry, 2016.
Ruokolainen Otto, Ollila H, Sandström P,  Heloma A. Sähkösavukkeiden terveyteen liittyvät vaikutukset ja teho tupakoinnin lopettamisessa. THL 2015.
Valvira
Tupakkalaki

Sähkösavukkeet puhuttavat maailmalla

129 terveyden ja lääketieteen asiantuntijaa 31 maasta  lähetti kesäkuussa 2015 WHO:n pääjohtaja Margaret Chanille kirjeen, jossa käytiin tieteelliseen näyttöön perustuen läpi sitä, mitä haittoja sähkötupakan käytöstä on.  (alkuperäinen kirje).

Kirje suomennettuna:

Kirje Suomeksi
384KB, päivitetty 14.8.2014

Lue myös:
Miksi sähkösavukkeita on säädeltävä?
(Suomen ASH:n uutinen 24.2.2016)

Tutkimus: Sähkösavukkeet eivät auta tupakoinnin lopettamisessa (Suomen ASH:n uutinen 15.1.2016)

Uudet nikotiinituotteet korvaamassa tupakan - lainsäädännön reagoitava nyt (Suomen ASH:n tiedote 2.12.2015)