Nuuska

Vuonna 2014 nuuskaa käytti päivittäin tai satunnaisesti 5,6 prosenttia 15–64-vuotiaista miehistä, naisista 0,4 prosenttia.


Nuuskaa käyttävät eniten 25-34-vuotiaat miehet, joista viisi prosenttia nuuskasi päivittäin vuonna 2014. Satunnaisesti nuuskaa käytti runsaat kolme prosenttia miehistä ja heistä eniten, kahdeksan prosenttia, nuuskasivat 25–34-vuotiaat.

Miehistä 84 prosenttia ja naisista 98 prosenttia ei ole koskaan nuuskannut.  Mitä vanhemmasta henkilöstä on kyse, sitä todennäköisemmin hän ei ole koskaan käyttänyt nuuskaa.

Nuorten kokeilut lisääntyneet

Nuorten terveystapatutkimuksen mukaan 18-vuotiaista pojista nuuskaa on kokeillut 47 prosenttia ja tytöistä 26 prosenttia vuonna 2015. Vain nuuskaa, mutta ei savukkeita, käytti 16-vuotiaista pojista päivittäin 2,3 prosenttia ja 18-vuotiaista 4,4 prosenttia. Vuonna 2013 luvut olivat 0,4 prosenttia ja 0,9 prosenttia. Nuuskaa hankitaan kavereilta, laivoilta ja mm. Ruotsista.

Kouluterveystutkimuksen tulokset peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaiden sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden keskuudessa osoittavat, että nuoret käyttävät nuuskaa yhä enemmän. Nuuskan päivittäinen käyttö vaihtelee neljästä kahdeksaan prosenttiin.

Vuosina 2011–2013 lisääntyivät erityisesti 12 –14-vuotiaiden poikien nuuskakokeilut. Vuonna 2013 nuuskaa kokeilleita 12-vuotiaita poikia oli neljä prosenttia, kun vastaava luku oli kaksi vuotta aikaisemmin vain prosentin luokkaa. Vastaavasti 14-vuotiaista pojista nuuskaa oli kokeillut vuonna 2013 jo joka viides, kun 2011 kokeilijoita oli 14 prosenttia. 

Nuuskaa silloin tällöin tai päivittäin käyttävien poikien osuudet seurasivat nuuskaa kokeilleiden muutoksia. Vuonna 2013 14-vuotiaista pojista
6 prosenttia ilmoitti käyttävänsä nuuskaa ainakin silloin tällöin.

Tytöt kokeilevat nuuskaa yhä enemmän, vaikka käyttö on vielä huomattavasti poikia vähäisempää. Vuonna 2013 16–18-vuotiaista tytöistä nuuskasi 3–4 prosenttia.

Uusia rajoituksia tuontiin

Uuden tupakkalain mukaan yksityishenkilö voi tuoda mukaan maahan omaa henkilökohtaista käyttöään varten enintään 1 000 g savuttomia tupakkatuotteita (nuuska, nenänuuska, purutupakka) vuorokauden aikana. Aikaisemmin määrä on ollut 1500 g. Alle 18-vuotias ei edelleenkään saa tuoda maahan tupakkatuotteita tai nikotiininesteitä.

Päiväkoteja, esi- ja perusopetusta, ammatillista koulutusta ja lukio-opetusta koskeva tupakointikielto laajenee uudella lailla koskemaan myös nuuskaa, muita savuttomia tupakkatuotteita sekä sähkösavukkeita.

Lähteet:    

Tupakkalaki

Helldán, A, Helakorpi, S. Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, kevät 2014. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2015. 

Kinnunen JM, Pere L, Lindfors P, Ollila H, Rimpelä A. Nuorten terveystapatutkimus 2015. Nuorten tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö 1977- 2015. Sosiaali- ja terveysministeriö. Helsinki 2015.

Kouluterveyskysely 2015 

Tiesitkö että

  • Nuuska sisältää jopa 20 kertaa enemmän nikotiinia kuin savukkeet. Nuuskaa myös pidetään suussa pitkiä aikoja, mikä lisää nikotiinialtistusta.
  • Nuuskan sisältämä nikotiinimäärä lisää käyttäjänsä nikotiiniriippuvuutta.
  • Suomessa käytettävästä kosteasta nuuskasta on löydetty 2 500 erilaista kemiallista yhdistettä, sekä muun muassa kasvi- ja tuholaismyrkkyjä.

Lisää tietoa nuuskasta:
Nuuska ja sähkösavuke -esite. Suomen ASH ry, 2014.

Nuoret ja nuuska. Mitä minun vanhempana tulisi tietää? Syöpäjärjestöt, Valo, STM