Nuoret

Suomessa tupakointia kokeillaan ja sännöllinen tupakointi aloitetaan yhä vanhempana.

Nuorten terveystapatutkimuksen mukaan alaikäisistä alle 15 prosenttia tupakoi päivittäin vuonna 2015: 16-18-vuotiaista pojista tupakoi 14 prosenttia, tytöistä 13 prosenttia. Vielä vuonna 2001 sekä pojista että tytöistä tupakoi päivittäin 31 prosenttia.

14-vuotiaista tupakkaa on kokeillut vain joka viides. Vuonna 2001 kokeilijoita oli yli puolet 14-vuotiaista.

18-vuotiaista tytöistä 62 prosenttia ja pojista 58 prosenttia oli kokeillut tupakointia. Säännöllisesti tässä ikäluokassa tupakoi 16 prosenttia tytöistä ja 22 prosenttia pojista. Alle 12-vuotiaat eivät juurikaan tupakoi säännöllisesti.

Alaikäisten tupakkaostot kioskeista, kaupoista ja huoltoasemilta vähenivät vuosien 2011 ja 2015 välillä. Kaupoista tai kioskeista tupakkaa oli ostanut 14-vuotiaista joka kymmenes, 16-vuotiaista vastaavasti 15 prosenttia ja 12 prosenttia.

Vanhempien tupakointi vähenee

Yhä useammat nuoret kasvavat kodeissa, joissa vanhemmat eivät ole tupakoineet heidän elinaikanaan.  Nuorista joka viides ilmoitti isän ja 14
prosenttia äidin tupakoivan nykyisin. Kodin tupakointisäännöt eivät ole juuri muuttuneet sitten vuoden 2005. Edelleen joka viidennessä kodissa saa tupakoida joissakin paikoissa tai joskus. 88 prosenttia ilmoittaa, ettei autossa saa tupakoida.

Koulujen välillä eroja

Kouluterveyskyselynkin mukaan nuorten päivittäinen tupakointi on vähentynyt kaikissa tutkittavissa ryhmissä. Kuitenkin ammatillisissa oppilaitoksissa nuorten tupakointi on huomattavan yleistä, sillä kolmasosa nuorista kertoi tupakoivansa päivittäin.

Ero lukiolaisiin ja peruskoulussa opiskeleviin on merkittävä: lukiossa opiskelevista tupakoi päivittäin kuusi prosenttia ja peruskoulun 8. ja 9. luokalla opiskelevista yhdeksän prosenttia.

Oppilaiden tupakointirajoitusten valvonta toteutui parhaiten peruskoulussa. Siellä opiskelevista joka viides kertoi, ettei oppilaiden tupakointia valvota lainkaan. Vastaavasti lukiolaisista 61 prosentin mukaan tupakointirajoituksia ei valvota, ja ammatillisissa oppilaitoksista opiskelevista puolet oli tätä mieltä.

Lähteet:

Kinnunen JM, Pere L, Lindfors P, Ollila H, Rimpelä A. Nuorten terveystapatutkimus 2015. Nuorten tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö 1977- 2015. Sosiaali- ja terveysministeriö. Helsinki 2015.

Kouluterveyskysely 2015

Esimerkki vaikuttaa

Lasten vanhempien tupakointi on vähentynyt. Vähiten tupakoivat lukiolaisten vanhemmat, (24 prosenttia) ja eniten ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien nuorten vanhemmat (43 prosenttia). Peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaiden vanhemmista tupakoi noin joka kolmas.

Lähde:
Kouluterveyskysely 2015