Aikuiset

Vuonna 2016 Suomen yli 20-vuotiaasta aikuisväestöstä tupakoi päivittäin 13 prosenttia: naisista 12 prosenttia ja miehistä 13 prosenttia.

Tupakointi on vähentynyt kaikissa ikäryhmissä, mutta pitkällä aikavälillä miesten tupakointi on vähentynyt huomattavasti. Esimerkiksi 1980-luvulla noin joka kolmas mies poltti päivittäin, naisista joka viides.

Neljä viidestä päivittäin tupakoivasta on huolissaan siitä, miten tupakointi vaikuttaa terveyteen. Yli puolet haluaisi lopettaa  ja runsas kolmasosa on yrittänyt lopettaa tupakoinnin. 

Korkeasti koulutetuista naisista tupakoi vain kuusi ja miehistä alle seitsemän prosenttia. Matalasti koulutetuista naisista 18 prosenttia ja miehistä 22 prosenttia polttaa päivittäin.

Työpaikalla tupakansavusta kärsii yhä harvempi. Vuonna 2014 muista kuin päivittäin tupakoivista miehistä 2 prosenttia ja naisista prosentti työskenteli tupakansavuisissa työtiloissa vähintään tunnin päivittäin. Työssä käyvistä päivittäin tupakoivista miehistä 13 prosenttia ja naisista 3 prosenttia ilmoitti oleskelevansa tupakansavuisissa työtiloissa vähintään tunnin päivittäin. 

Lähde:  

Kaikkonen R, Murto J, Pentala O, Koskela T, Virtala E, Härkänen T, Koskenniemi T, Ahonen J, Vartiainen E & Koskinen S. Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen perustulokset 2010-2015. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015.

THL 2017. www.sotkanet.fi

Helldán A, Helakorpi S. Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys. Kevät 2014. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Raportti 2015_006

Tiesitkö että

  • Vuonna 2014 raskauden aikana tupakoi 15 prosenttia kaikista synnyttäjistä. Osuus on yhtä korkea kuin kymmenen vuotta sitten.
  • 46 prosenttia kaikista tupakoivista synnyttäjistä ilmoitti kuitenkin lopettaneensa tupakoinnin raskausaikana. 
  • Raskaudenaikainen tupakointi on yleisintä nuoremmissa ikäryhmissä: joka toinen alle 20-vuotias synnyttäjä tupakoi.

Lähde: Perinataalitilasto - synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet 2014. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015.

Tutustu myös: Syöpäjärjestöjen Tuhkalapset.fi -sivusto.