Alan sanastoa

 • ASH
  ASH on lyhenne sanoista Action on Smoking and Health.
 • Endgame
  Endgame-ajatus yleistyi vuonna 2013. Käsite tarkoittaa sitä, että tupakkapolitiikan tavoite on tupakkatuotteiden käytön loppuminen. Käytännössä Suomen tavoite on vähentää tupakkatuotteiden käyttöä siten, että vuonna 2030 tupakkatuotteiden käyttäjiä on alle viisi prosenttia väestöstä.
 • Energianuuska
  Energianuuska muistuttaa oikeaa nuuskaa, mutta ei sisällä tupakkaa eikä nikotiinia. Tuote sisältää kofeiinia ja muita piristäviä ainesosia ja sitä voi ostaa päivittäistavarakaupoista.
 • Passiivinen tupakointi
  Altistuminen ympäristöön leviävälle tupakansavulle. Käytetään myös ilmaisua ympäristön tupakansavulle altistuminen tai pakkotupakointi.
 • Savuton Suomi 2030-verkosto
  Savuton Suomi 2030 on yhteistyöverkosto, johon kuuluu yhteensä 18 toimijaa. Verkoston tavoite on tupakaton ja nikotiiniton Suomi. Suomen ASH hallinnoi verkoston toimintaa. www.savutonsuomi.fi
 • Suomen ASH
  Suomen ASH (Action on Smoking and Health) on vuonna 1989 perustettu, valtakunnallinen kansanterveysjärjestö ja tupakkapolitiikan asiantuntija. Tavoitteemme on savuton Suomi. Edistämme tupakkatuotteiden ja niihin rinnastettavien tuotteiden käytön loppumista sekä päihteettömyyttä. Keinojamme ovat vaikuttamistyö, verkostoituminen ja viestintä. Toimintamme rahoitetaan sosiaali- ja terveysministeriön Veikkauksen tuotoilla.
 • Sähkösavuke
  Sähkösavuke tai sähkötupakka (englanniksi electronic cigarette tai e-cigarette) on paristoilla toimiva, tavallista tehdasvalmisteista savuketta muistuttava laite. Sähkösavukkeissa käytetään nikotiinillisia tai nikotiinittomia nesteampulleja. Niiden käyttö jäljittelee tupakointia: säiliöön ladattu neste kuumennetaan höyryksi, jota hengitetään imemällä sähkösavuketta. Sähkösavukkeiden pitkäaikaisesta käytöstä ja sen vaikutuksista terveyteen ei vielä ole riittävästi tutkimustietoa, eikä niiden turvallisuutta ole pystytty osoittamaan tutkimuksissa.
 • Third-hand smoke
  Tupakansavun jäämiä säilyy pintamateriaaleissa, tekstiileissä ja huonepölyssä vielä pitkään sen jälkeen, kun savuke on poltettu. Pintamateriaalien jäämät vapautuvat myöhemmin uudestaan ilmaan aiheuttaen altistumista haitallisille aineille. Tätä altistusta kutsutaan kolmannen asteen tupakoinniksi tai savujäämäksi (third-hand smoke).
 • Tupakkatuotedirektiivi
  Tupakkatuotedirektiivi sääntelee tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä EU:n jäsenvaltioissa. EU:n uusittu tupakkatuotedirektiivi hyväksyttiin 29. huhtikuuta 2014. Jäsenvaltioiden tuli sisällyttää säädökset kansalliseen lainsäädäntöön 20.5.2016 mennessä.
 • Tupakkatuotteiden käytön loppuminen
  Suomi on maailman ensimmäinen maa, joka on asettanut tupakkatuotteiden käytön loppumisen tupakkalakinsa tavoitteeksi. Elokuussa 2016 voimaan tulleen lain tavoite on tupakaton Suomi vuoteen 2030 mennessä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tavoitevuonna tupakkatuotteita käyttää korkeintaan viisi prosenttia väestöstä.
 • Vesipiippu
  Vesipiippu on tupakointiväline, jonka avulla poltetaan joko tupakkatuotteita tai tupakan vastiketta. Apteekissa myytävä vesipiippu on tarkoitettu nenän ja kurkun huoltoon eikä se ole tupakkatuote tai -jäljitelmä.