Alan sanastoa

 • ASH
  ASH on lyhenne sanoista Action on Smoking and Health.
 • Endgame
  Endgame-ajatus yleistyi vuonna 2013. Tarkoittaa sitä, että tupakkapolitiikan tavoite on tupakkatuotteiden käytön loppuminen. Käytännössä Suomen tavoite on vähentää tupakkatuotteiden käyttöä siten, että vuonna 2030 tupakkatuotteiden käyttäjiä on 0-2 prosenttia. Kansainvälisesti yleinen tavoitetaso on alle 5 prosenttia.
 • Energianuuska
  Energianuuska muistuttaa oikeaa nuuskaa, mutta ei sisällä tupakkaa eikä nikotiinia. Tuote sisältää kofeiinia ja muita piristäviä ainesosia ja sitä voi ostaa päivittäistavarakaupoista.
 • Passiivinen tupakointi
  Altistuminen ympäristöön leviävälle tupakansavulle. Käytetään myös ilmaisua ympäristön tupakansavulle altistuminen tai pakkotupakointi.
 • Savuton Suomi 2030 -hanke
  Savuton Suomi 2030 on yhteistyöverkosto, joka yhdistää savuttomuuden puolesta työskentelevien osaamisen saman sateenvarjon alle. Suomen ASH hallinnoi verkoston toimintaa. www.savutonsuomi.fi
 • Savuton Suomi 2030/2040
  Tupakkalain tavoite on tupakkatuotteiden käytön loppuminen vuoteen 2040 mennessä. Vuonna 2013 kansallisista asiantuntijoista koostuva työryhmä kokosi keinoja, joilla Suomi pääsee tupakattomaksi. Työryhmä uskoo, että sen esittämien ehdotusten avulla on mahdollista päästä tupakattomaan Suomeen jo vuonna 2030.
 • Suomen ASH
  Suomen ASH on tupakkapolitiikan kehittämiseen perustettu kansanterveysjärjestö. Edistämme tupakkatuotteiden käytön loppumista ja aloittamisen ehkäisyä, tavoitteenamme on tupakaton Suomi. Suomen ASH on itsenäinen toimija, vaikka samannimisiä järjestöjä on myös muissa maissa.
 • Sähkösavuke
  Sähkösavuke tai sähkötupakka (englanniksi electronic cigarette tai e-cigarette) on paristoilla toimiva, tavallista tehdasvalmisteista savuketta muistuttava laite. Sähkösavukkeissa käytetään nikotiinillisia tai nikotiinittomia nesteampulleja. Niiden käyttö jäljittelee tupakointia: säiliöön ladattu neste kuumennetaan höyryksi, jota hengitetään imemällä sähkösavuketta. Sähkösavukkeiden pitkäaikaisesta käytöstä ja sen vaikutuksista terveyteen ei vielä ole riittävästi tutkimustietoa, eikä niiden turvallisuutta ole pystytty osoittamaan tutkimuksissa.
 • Third-hand smoke
  Tupakansavun jäämiä säilyy pintamateriaaleissa, tekstiileissä ja huonepölyssä vielä pitkään sen jälkeen, kun savuke on poltettu. Pintamateriaalien jäämät vapautuvat myöhemmin uudestaan ilmaan aiheuttaen altistumista haitallisille aineille. Tätä altistusta kutsutaan kolmannen asteen tupakoinniksi tai savujäämäksi (third-hand smoke).
 • TTIP
  Neuvottelut EU:n ja USA:n välisestä transatlanttisesta kauppa- ja investointikumppanuussopimuksesta (Transatlantic Trade and InvestmentPartnership, TTIP) ovat parhaillaan käynnissä. Toteutuessaan se olisi suurin ja kattavin koskaan tehty vapaakauppasopimus. Huolestuttavimmat kysymykset liittyvät niin sanottuun sijoittajasuojaan ja riitojen välitysmenettelyyn, jotka eivät ota huomioon kansanterveyttä. Ulkomaisessa omistuksessa olevat yhtiöt voisivat haastaa valtioita oikeuteen ja vaatia suuria vahingonkorvauksia, kuten tupakkajätti Philip Morris on tehnyt Australian ja Uruguayn valtioille muun muassa tupakkatuotteiden varoitusmerkintöjä koskevien päätösten vuoksi. Neuvottelut TTIP:stä pyritään päättämään vuonna 2016.
 • Tupakkatuotedirektiivi
  Tupakkatuotedirektiivi sääntelee tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä EU:n jäsenvaltioissa. EU:n uusittu tupakkatuotedirektiivi hyväksyttiin 29. huhtikuuta 2014. Jäsenvaltioiden tulee sisällyttää säädökset kansalliseen lainsäädäntöön kahden vuoden sisällä, viimeistään 20.5.2016.
 • Tupakkatuotteiden käytön loppuminen
  Suomi on maailman ensimmäinen maa, joka on asettanut tupakkatuotteiden käytön loppumisen tupakkalakinsa tavoitteeksi. Lain tavoite on tupakaton Suomi vuoteen 2040 mennessä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tupakkatuotteita käyttää enää 0-2 prosenttia väestöstä.
 • Vesipiippu
  Vesipiippu on tupakointiväline, jonka avulla poltetaan joko tupakkatuotteita tai tupakan vastiketta. Apteekissa myytävä vesipiippu on tarkoitettu nenän ja kurkun huoltoon eikä se ole tupakkatuote tai -jäljitelmä.