Eettiset ohjeet

Eettiset ohjeet määrittelevät, miten Suomen ASH menettelee suhteessa tupakka- ja alkoholiteollisuuteen. Samalla ohjeet tukevat sääntöjemme toimeenpanoa ja edistävät arvojamme (avoimuus, puolueettomuus, luotettavuus).

  1. Suomen ASH ry:n tehtävä on tuoda esiin tupakkatuotteiden ja alkoholin riippuvuutta aiheuttavia ominaisuuksia ja niiden käytöstä aiheutuvia terveysvaaroja.

  2. Yhdistyksen henkilökunta ja muut toiminnassa mukana olevat henkilöt sitoutuvat yhdistyksen tavoitteiden edistämiseen.

  3. Suomen ASH ry pidättäytyy yhteydenpidosta ja yhteistyöstä tupakka- ja alkoholiteollisuuden, muiden vastaavien tahojen sekä näiden kanssa läheisessä yhteistyössä toimivien tahojen kanssa. Jollei tämä ole perustellusta syystä mahdollista, yhteydenpidon avoimuus ja läpinäkyvyys on varmistettava.