Vuxna

År 2016, 13 % av män och 12 % av kvinnorna rökte dagligen, totalt 13 %. Rökning har minskat på lång sikt.

De regionala skillnaderna i daglig rökning har minskat och delvis försvunnit. Det finns dock stora skillnader mellan utbildningsgrupperna.

Användningen av snus ligger på ganska låg nivå.  3 procent av 20 - 74- åriga män snusade dagligen eller då och då under 2016. Endast 0,4 procent av kvinnor.

Andel av kvinnor och män som använde elektroniska cigaretter var 2 % i 2014. Användningen var den vanligaste bland de yngsta åldersgrupperna i kvinnliga och manliga respondenter.


Källor:

Helldán A, Helakorpi S. Den finländska vuxenbefolkningens hälsobeteende och hälsa, våren 2014. Institutet för hälsa och välfärd (THL), Rapport 6/2015. 

THL 2017. www.sotkanet.fi