Vuxna

År 2015, 16 % av män och 12 % av kvinnorna rökte dagligen, totalt 14 %. Rökning bland män har minskat på lång sikt. Kvinnornas tobaksrökning hölls länge på samma nivå som i mitten av 1980-talet, men den har uppvisat en långsamt sjunkande trend under de senaste åren.

De regionala skillnaderna i daglig rökning har minskat och delvis försvunnit. Det finns dock stora skillnader mellan utbildningsgrupperna. 

Användningen av snus ligger på ganska låg nivå.  5,6 procent av 15 - 64- åriga män snusade dagligen eller då och då under 2014. Endast 0,4 procent av kvinnor.

Andel av kvinnor och män som använde elektroniska cigaretter var 2 % i 2013. Användningen var den vanligaste bland de yngsta åldersgrupperna i kvinnliga och manliga respondenter.

Källor:

Helldán A, Helakorpi S. Den finländska vuxenbefolkningens hälsobeteende och hälsa, våren 2014. Institutet för hälsa och välfärd (THL), Rapport 6/2015.

Helldán A, Helakorpi S, Virtanen S, Uutela A. Den finländska vuxenbefolkningens hälsobeteende och hälsa, våren 2013. Institutet för hälsa och välfärd (THL), Rapport 21/2013.