Ungdomar

Den nedåtgående trenden i daglig rökning bland ungdomar började vid sekelskiftet och fortsatte under de senaste två åren.

Ungdomar börjar experimentera med rökning i högre ålder än tidigare i Finland. I år 2015 Under 15 procent av under 18-åringarna röker fortfarande dagligen.

Även att lagen om försäljning av tobak har skärpts, fortfarande nästan vartionde  14-åring och 14 procent av 16-åring hade köpt tobak från butiker och mindre andel köpte tobak från kiosker.

Att prova snus var vanligt hos 18-åringar (pojkar 47 procent, flickor 26 procent) och andelen hade ökat. Bland 16-åriga pojkar använde 2,3 procent dagligen enbart snus, men inte cigaretter, och bland 18-åringar 4,4 procent. 

Försäljning av snus är förbjudet i Finland, och det är endast tillåtet att importera små mängder för eget bruk. Dock det är lätt at köpa snus i Finland. Ungdomar säljer snus till varandra och man kan också köpä via Internet och sociala medier.

Elektroniska cigaretter är relativt nya produkter bland ungdomar. Unga människor  experimenterar med elektroniska cigaretter men har sällan använt dem mer än ett par gånger. Den vanligaste vätskan som används i e-cigarett är nikotin, och var tionde av dem som hade försökt elektroniska cigaretter hade inte provat tobaksprodukter alls.

Källa:

Kinnunen JM, Pere L, Lindfors P, Ollila H, Rimpelä A. Undersökning om hälsovanor bland unga 2015. Konsumtionen av tobak, alkohol och droger bland unga åren 1977–2015.