Tobakspolitik

Konsumtionen av tobaksprodukter började sjunka i Finland innan den första tobakslagen infördes 1977.

Rökning är den viktigaste faktorn för att förklara skillnaderna i dödlighet  mellan grupper med olika utbildningsnivåer. Bland de anställda på låg nivå (30 % röker dagligen), är rökning vanligare än genomsnittet, där som det är mindre vanligt bland högre tjänstemän (9 % rök dagligen). Rökning är den vanligaste bland arbetslösa (34 % röker dagligen).

Man börjar röka som ett barn eller ungdom.  Enligt hälsoundersökningen i 2015 
3 % av 14-åriga och 12 % av 16-åriga flickor var  dagligrökare. Motsvarande andelar för pojkar i samma ålder var 3 % och 13 %.

Rökning är vanligast i Sydöstra Finland och minst i Nyland. Ändå regionala skillnaderna är små.

Trots att rökning har minskat, har takten i utvecklingen gått ganska långsamt. För att avsluta användningen av tobaksprodukter, som har fastställts som syftetmed tobakslagen, förutsätter att öka effektiviteten i de nuvarande åtgärderna och utveckla nya.

Källor:

Helldán A, Helakorpi S. Den finländska vuxenbefolkningens hälsobeteende och hälsa, våren 2014. Institutet för hälsa och välfärd (THL), Rapport 6/2015.

Kinnunen JM, Pere L, Lindfors P, Ollila H, Rimpelä A. Undersökning om hälsovanor bland unga 2015. Konsumtionen av tobak, alkohol och droger bland unga åren 1977–2015.