Tobak

På lång sikt har männens tobaksrökning minskat i Finland. Kvinnornas tobaksrökning hölls länge på samma nivå som i mitten av 1980-talet, men den har uppvisat en långsamt sjunkande trend under de senaste åren. Rökning bland flickor har ökat till samma nivå som det är bland pojkar.

Rökning är fortfarande ett socioekonomiskt problem, med högre nivåer av tobaksbruk bland de fattigaste och lågutbildade befolknings. De regionala skillnaderna i daglig tobaksrökning har minskat.