ASH Finland - expertis, inflytande, nätverkande och kommunikation

ASH Finland är en folkhälsoorganisation som grundades för att utveckla tobakspolitiken. För närvarande är ett viktigt föremål för arbetet att påverka alkoholpolitiken. Vi koordinerar Ett Rökfritt Finland 2030 -projekt.

ASH Finland deltar i det samhälleliga beslutsfattandet, nätverkar medaktörerna i branschen, informerar aktivt om tobaks- och hälsopolitiken, ärverksam som expert i området och deltar i internationella projekt.

ASH Finland producerar aktuella fakta om berusningsmedel, folksjukdomar, näring och motion. Med kommunikation stöds det arbete som utförs av andrafolkhälsoorganisationer och aktörer.

Vi ger råd och handledning. Vi är med i planeringen, genomförandet, utvärderingen och utvecklingen av tobaks- och hälsopolitiska projekt. Vi följeräven den allmänna debatten och deltar i den. Vi förmedlar information om deninternationella utvecklingen i branschen till beslutsfattare, vårasamarbetspartner och medlemmar.

Förkortningen ASH står för Action on Smoking and Health. Vi är en självständigaktör, även om organisationer med namnet ASH också finns i andra länder. 

Vår verksamhet finansieras av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA).

Vill du ha våra nyheter (tyvärr bara på finska) per e-post?
Skicka ditt namn och address: suomenash a suomenash.fi