Unga

Enligt undersökningen Nuorten terveystapatutkimus har alkoholkonsumtionen och berusningsdrickandet bland unga minskat under de senaste åren. Andelen nyktra unga flickor och pojkar i åldrarna 12–16 år är enligt undersökningen Nuorten terveystapatutkimus nu högre än någonsin tidigare under 2000-talet.

Enkäten Hälsa i skolan indikerar att alkoholkonsumtionen bland elever i grundskolan och på gymnasiet är märkbart lägre än bland elever inom yrkeshögskolorna.

Ungas debut inom alkoholkonsumtion sker i genomsnitt i 12–13-årsåldern då man går från mellanstadiet till högstadiet. Av 12-åriga pojkar och flickor uppgav sig 94 procent respektive 98 procent inte konsumera alkohol ens i små mängder. Nykterheten minskar såtillvida med åldern att endast 12 procent av18-åringarna uppgav att de inte konsumerar alkohol överhuvudtaget.

I undersökningen Nuorten terveystapatutkimus frågade man om den unga har sett reklam för alkohol i Finland eller annanstans. Av alla 12–18-åriga ungauppgav sig 35 procent ha sett reklam på TV, 22 procent i tidskrifter och 7 procent i tidningar.

Av de unga hade 30 procent sett reklam också på gatorna, utmed vägar och på affischtavlor. Av dem som deltog i undersökningen uppgav sig 18 procent ha sett reklam på internet. Enligt forskarna som sammanställde rapporten finns det ett tydligt samband mellan ungas alkoholkonsumtion och den reklam för alkohol som de har sett.

Källor:

Kinnunen JM, Lindfors P, Pere L, Ollila H, Samposalo H, Rimpelä A.Undersökning om hälsovanor bland unga 2015. Konsumtionen av tobak, alkohol och droger bland unga åren 1977–2015 . Social- ochhälsovårdsministeriet. Helsingfors 2015.

Resultatenav enkäten Hälsa i skolan 2013.