Användning

År 2013 uppgick den totala konsumtionen av alkoholhaltiga drycker (statistisk och icke-statistisk konsumtion) till 11,6 liter omräknat till 100-procentig alkohol per invånare.

Totalkonsumtionen av alkoholdrycker 2013 motsvarade 52,6 miljoner liter hundraprocentig alkohol. Jämfört med 2012 ökade totalkonsumtionen av alkohol i relation till folkmängden med cirka en procent 2013. Ökningen av totalkonsumtionen av alkohol är emellertid skenbar, eftersom den registrerade konsumtionen 2013 inkluderar ökningar av lagren som detaljhandelsoch serveringsställena gjorde i slutet av 2013.

Tyngdpunkten av konsumtionen av alkoholhaltiga drycker ligger på konsumtion inom detaljhandeln, det vill säga alkoholen köps i livsmedelsbutiker, kiosker och på bensinstationer som säljer alkoholhaltiga drycker samt i Alkos butiker.  

Mängden icke-statistikförd konsumtion av alkoholhaltiga drycker uppskattades år 2014 uppgå till 2,4 liter omräknat till 100-procentig alkohol per invånare. I den icke-statistikförda konsumtionen inberäknas resandeinförselav alkohol, laglig och olaglig hembränning, den alkohol som finländare konsumerar utomlands, smugglad alkohol samt surrogat alkoholer.

Källor : 

Konsumtion av alkoholdrycker 2014. Statistikrapport . THL, 2015.
Statistisk årsbok omalkohol och narkotika 2014
. Socialskydd 2014.