Alkoholreklam

Man har försökt begränsa alkoholreklamen redan under flera års tid. Organisationernas mål har varit att få till stånd en lag som förbjuder skönmålning av alkohol.

Regeringspropositionen beträffande alkoholreklam lades fram i juni 2013. I regeringspropositionen föreslås det att marknadsföringen av alkoholhaltigadrycker begränsas för att skydda barn och unga. Riksdagen antog regeringspropositionen i december 2013 och lagen träder i kraft den 1 januari 2015.

I enlighet med den förnyade lagen är marknadsföring av svaga alkoholdrycker fortfarande i huvudsak tillåtet, men alkoholreklam som sänds i TV och på radio är förbjudet mellan klockan 07.00 och 22.00. Det är också förbjudet att i samband med allmänna visningar på biografer visa alkoholreklam för personer under 18 år.

Reklam för alkoholhaltiga drycker utomhus på allmänna platser ärförbjudet, undantaget allmänna tillställningar och de platser som permanentanvänds för dem. Baserat på detta är det tillåtet att visa alkoholreklam vidbland annat sportevenemang.

Alkoholdrycker får även marknadsföras på fartyg i internationell trafik, i detaljhandelsbutiker och i etablissemang som har utskänkningstillstånd. Utöver detta får prisuppgifterna synas utanför nämnda ställen. Alkoholreklam som baseras på marknadsföringslotterier, tävlingar, spelande eller innehåll som produceras eller delas av konsumenter är förbjuden.

Marknadsföring av starka alkoholhaltiga drycker är fortfarande tillåten för dem som deltar i försäljningen av alkoholhaltiga drycker.

Källa:

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 33 och 40 § i alkohollagen (HE 70/2013).