Alkoholpolitiken i korthet

Utöver lagstiftningen strävar man efter att påverka befolkningens hälsovanor medelst beskattning och hälsostödande kommunikation. Ytterligare en central fråga i det förebyggande arbetet mot missbruk är att påverka den allmänna inställningen.

I Finland strävar man med alkohollagstiftningen att begränsa tillgången till alkohol. Alkoholskatten påverkar priset på alkoholprodukter. Regleringen av samhället inriktas på produktionen och försäljningen av alkoholhaltiga drycker. Dryckesvanorna strävar man efter att påverka genom att reglera prisförhållandet mellan öl, vin och starka alkoholdrycker.

Alkoholdrycker säljs endast till personer som har fyllt 18 år och inte alls till berusade personer. Antalet butiker som säljer alkohol är begränsat och utskänkningstillstånd ges inte till alla som söker det. Man reglerar även tiderna då alkoholhaltiga drycker säljs.

Den skattefria resandeinförseln av alkoholhaltiga rycker från EU-länder blev fri i januari 2004, varpå alkoholskatten sänktes märkbart. EU:s utökning i maj 2004 ökade finländarnas möjligheter att föra in billiga alkoholhaltigadrycker i landet och det syns i konsumtionsstatistiken för alkohol.