Alkohol

Användning av alkohol har ökat kraftigt i Finland under de senaste fyra decennierna. Enligt den senaste forskningen alkohol konsumtionen tycks minska, särskilt bland ungdomar. Denna utvecklingen bör stödjas.

En tiondel av befolkningen dricker nästan hälften av all alkohol som konsumeras. Alkoholbruk har blivit en normal del av vardagen. I den finländska dryckeskulturen finns tanken på att dricka sig berusade. En liten del av befolkningen inte dricker alls.