Välkommen till ASH Finlands internet-sidor

Här hittar du grundläggande information om vår verksamhet samt användning av tobaksvaror och tobakspolitiken i Finland. Dessutom har vi sammanställt lite information om alkohol och politik i Finland.