Työpaikat

Vaikka työpaikat tulivat tupakkalain piiriin jo 1995, joissakin ammateissa altistutaan yhä tupakansavulle.

Tupakkalain keskeinen lähtökohta on, ettei kukaan altistu ympäristön tupakansavulle työpaikalla. Tämä koskee kaikkia työpaikkoja.

Uusia säädöksiä tupakointitiloihin

Tupakkalain (74 §) mukaan tupakointi on kielletty "rakennuksen, kulkuneuvon tai muun vastaavan paikan sisätiloissa, jotka ovat yleisön tai työntekijöiden käytettävissä taikka elinkeinotoiminnassa tuotettujen tai julkisten palvelujen tarjoamista varten asiakkaiden käytettävissä."

Tupakointikiellot koskevat myös  sähkösavukkeiden ja poltettavaksi tarkoitettujen kasviperäisten tuotteiden  käyttöä. Samoin uuden lain myötä työpaikkojen sisätiloissa olevien tupakointitilojen (76 §) säädökset yhdenmukaistetaan  ravintoloiden tupakointitilojen vaatimuksien kanssa. Muun muassa tupakointitilan poistoilma tulee johtaa ulos tupakointitilasta eikä sitä saa käyttää kierrätysilmana.

Perhepäivähoitoon käytettäviä sisätiloja lukuun ottamatta tupakointikielto ei koske kodeissa tapahtuvaa työtä eikä myöskään työtilaa, joka on yksinomaan saman perheen jäsenten ja muiden samassa taloudessa asuvien käytössä. Siksi tupakansavulle voivat työssään altistua muun muassa vanginvartijat, siivoojat, lähihoitajat ja sosiaalialan ohjaajat.

Lisätietoja:
Tupakkalaki (74§, 75§, 76§)

”Päätöksessä on helpompi pysyä, kun työpaikalla asiat hoidetaan ilman tupakkataukoja ja hyviä keskusteluja käydään muuallakin kuin tupakkaringissä.” Hallituksen puheenjohtaja Asko Hänninen, El-Parts Oy.

Lue lisää:

Savuton työpaikka on jokaisen etu (Savuton Suomi 2030)