Tupakkalain valvonta

Tupakkalain valvonta on jaettu tehtäväalueittain eri viranomaisen kesken.

Tupakkalain säännösten ja määräysten yleinen johtaminen ja ohjaus  kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira puolestaan ohjaa aluehallintovirastoja ja kuntia niille lain perusteella kuuluvien tehtävien hoitamisessa. Lisäksi Valvira valvoo  tupakkatuotteiden koostumusta ja laatua sekä myyntiä ja mainontaa.

Tupakkalain paikallinen valvonta kuuluu kunnille. Kunnat valvovat alueellaan tupakan vähittäismyyntiä, mainontaa ja tupakointikieltojen noudattamista. Aluehallintovirasto ohjaa kuntia tupakkalain toimeenpanossa ja huolehtii alueellisesta toiminnasta tupakoinnin lopettamiseksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos seuraa ja tutkii muun muassa laissa säädettyjen toimien ja tupakkavalmisteiden vähittäismyyntihintojen muutosten vaikutusta tupakoinnin yleisyyteen sekä tekee tupakoinnista aiheutuvien terveysvaarojenvähentämiseen liittyvää tutkimus-, seuranta- ja kehittämistyötä. 

Työsuojeluviranomainen valvoo tupakkalain noudattamista työpaikoilla osana yleistä työsuojelunvalvontaa. Se valvoo tupakkalain mukaisten työnantajille kuuluvien velvoitteiden noudattamista ja vastaa ympäristön tupakansavun syöpävaarallisuuden valvonnasta.

Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimea avustaa Valviraa nikotiininesteisiin liittyvässä valvonnassa.

Yleisissä tilaisuuksissatupakointikieltojen noudattamista valvoo poliisi. Tulli puolestaan valvoo maahantuontikieltojen ja -rajoitusten noudattamista. 

Lähde:
Tupakkalaki (4§ - 9§)

Tupakkalain valvonnassa mukana:

  • Sosiaali- ja terveysministeriö
  • Valvira
  • Kunnat
  • Aluehallintovirastot
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
  • Työsuojeluviranomaiset
  • Fimea
  • FINAS-akkreditointipalvelu
  • Poliisi
  • Tulli