Taloyhtiöt

Vaikka kenenkään ei pitäisi vastoin tahtoaan altistua tupakansavulle, erityisesti parveketupakoinnista on aiheutunut haittaa läheisten parvekkeiden ja joissakin tapauksissa sisätilojen haltijoille.

Tupakkalaissa tupakointi on kielletty asunto-osakeyhtiön yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa. Uusi tupakkalaki antaa taloyhtiöille mahdollisuuden hakea kunnan terveysviranomaiselta tupakointikieltoa myös huoneistoihin kuuluville  parvekkeille ulkotiloihin ja huoneistojen sisätiloihin.  

Kunnan viranomainen voi määrätä tupakointikiellon, jos savua voi rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi kulkeutua muutoin kuin poikkeuksellisesti esimerkiksi parvekkeelta toiselle. Savun kulkeutuminen riittää kiellon määräämiseen eikä terveyshaittaa tarvitse osoittaa.

Asuintilaan tupakointikielto voidaan määrätä silloin, jos savun kulkeutumista ei ole mahdollista estää rakenteita korjaamalla tai muuttamalla. Asuintilan haltijalle on ennen kiellon määräämistä varattava mahdollisuus ehkäistä savun kulkeutuminen omilla toimenpiteillään. Asuintilan tupakointikielto ei koske sähkösavukkeen käyttämistä.

Yhtiökokous päättää kieltohakemuksesta

Tupakointikiellon hakemisesta kunnalta päätetään yhtiökokouksessa. Valmisteilla olevasta hakemuksesta on ilmoitettava etukäteen tilojen osakkeenomistajille. 

Kiinteistön omistaja (taloyhtiö) on velvollinen huolehtimaan siitä, ettei tupakansavu pääse asuntoihin ilmastoinnin, avonaisen ikkunan tai rakenteiden kautta. Korvausilmaventtiilien sijoittelulla voidaan joissakin tapauksissa vaikuttaa ulkoa tulevaan tupakansavuun. Kunnan terveyslautakunta valvoo tarvittaessa, että omistaja pitää kiinteistön vaadittavassa kunnossa. 

Lisätietoja:

Kiinteistöliitto
Isännöintiliitto 
Terveydensuojelulaki
Tupakkalaki (78§, 79§)

Naapurini tupruttelee parvekkeella - mitä teen?

  1. Keskustele naapurisi ja tarvittaessa muiden asukkaiden sekä kiinteistön omistajan kanssa. Usein ratkaisu löytyy yhdessä sopimalla.
  2. Jos tämä ei auta, tee kirjallinen ilmoitus ja korjauspyyntö kiinteistön isännöitsijälle/
    taloyhtiön hallitukselle. 
  3. Jos asia ei korjaudu, tee kirjallinen ilmoitus ja tarkastuspyyntö asuinkunnan terveydensuojelu-
    viranomaisille (terveystarkastaja). 
  4. Viime kädessä tee kirjallinen ilmoitus perusteluineen aluehallintovirastoon.

Lue myös:

Ohjeet taloyhtiöiden tupakointikieltojen hakemiseen julkaistu 

Tupakointikiellon hakuohjeistus on laajennettu – kiellon hakumenettely on samanlainen eri asumismuodoissa (Valvira 5.6.2017)

Ohjeet taloyhtiöiden tupakointikieltojen hakemiseen (16.1.2017)

Ohjeet tupakointikiellon hakemiseen asunnon sisäosiin (Valvira 11.4.2017)

 Vuokrata halutaan: savuton koti (TopBlog, 28.6.2016)