Oppilaitokset

Tavoiteltaessa savutonta Suomea on tärkeää, etteivät nuoret aloittaisi tupakointia. Oppilaitoksilla on tässä tärkeä rooli.

Tupakointi on kielletty päiväkotien sekä esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta tai lukio-opetusta antavien oppilaitosten sisä- ja ulkotiloissa. Uuden tupakkalain myötä  tupakointikielto laajeni koskemaan myös sähkösavukkeita ja savuttomia tupakkatuotteita kuten nuuskaa.

Oppilaitoksen käytössä olevalla ulkoalueella tarkoitetaan oppilaitoksen hallitsemia kiinteistöjä. Tupakointikielto koskee oppilaita ja oppilaitoksen henkilökuntaa sekä ulkopuolisia vierailijoita.

Oppilaitoksen johdon tulee tiedottaa henkilöstölleen ja oppilailleen tupakointikielloista. Lisäksi koulun tulee ohjeistaa henkilöstöä puuttumaan tupakointikieltojen rikkomiseen. Käytännössä tällä tarkoitetaan erilaisia oppilashuollollisia toimenpiteitä sekä kurinpitokeinoja.

Kielto voimassa ympäri vuorokauden

Tupakointikielto on voimassa kaikkina aikoina, myös iltaisin ja loma-aikoina. Oppilaitos ei kuitenkaan vastaa tupakointikieltojen noudattamisen valvonnasta toiminta-aikansa ulkopuolella.

Myös tupakkatuotteiden myynti päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa sekä niiden ulkoalueilla on kiellettyä.

Tupakkalain mukaan oppilas, joka oppilaitoksen johdon huomautuksesta huolimatta jatkaa tupakointisäännösten rikkomista, on mahdollista tuomita tupakointirikkomuksesta sakkoon. Sakko määrätään koulun johdon ilmoituksesta.

Lähteet:
Tupakkalaki
Opetushallitus, tiedote 2011
Tupakkalain muutokset oppilaitoksen näkökulmasta. Valvira 14.2.2010

Koko luokka stumppaa

Smokefree-kilpailussa luokat sitoutuvat yhteisellä päätöksellä olemaan tupakoimatta, nuuskaamatta ja käyttämättä sähkötupakkaa kuusi kuukautta kestävän kilpailukauden ajan.