Esilläpito

Tupakkatuotteet poistettiin vähittäismyynnissä näkyvistä vuoden 2012 alussa. Esilläpitokielto koskee myös sähkösavukkeita, nikotiininesteitä, tupakan vastikkeita ja niiden tavaramerkkejä.

Tupakkatuotteita, tupakan vastikkeita, sähkösavukkeita, nikotiininesteitä ja niiden tavaramerkkejä ei saa pitää esillä vähittäismyynnissä. Esilläpitokielto ei koske erillisellä sisäänkäynnillä varustettuja, tupakka- ja nikotiinituotteiden myyntiin keskittyneitä liikkeitä (muun muassa ns. tupakkakaupat) eikä myyntiä kansainvälisen meriliikenteen aluksilla. 

Miksi esilläpitokielto?

Tupakkatuotteita markkinoidaan käytännössä pakkausten ulkoasua kehittämällä ja sijoittamalla ne arkisiin asiointiympäristöihin. Suomessakin tupakkatuotteet olivat ennen monesti paremmin esillä kuin muut kulutushyödykkeet. 

Tupakkatuotteiden pakkausten näkyvä esilläpito on vaikuttavaa markkinointia, joka houkuttelee impulssiostoihin ja kokeilemaan tupakointia. Tupakkatuotteiden näkyvyys arkielämässä antaa lapsille ja nuorille virheellisen käsityksen tupakoinnin yleisyydestä.

Tupakan mainonta on ollut kiellettyä jo vuodesta 1978, ja kieltoa laajennettiin epäsuoraan mainontaan ja myynninedistämiseen vuonna 1995. Tupakkatuotteiden markkinointia rajoitettiin edelleen vähentämällä niiden esilläpitoa myyntipaikoissa, ja lakimuutoksella, joka tuli voimaan 2012. Kyse on myös julkisen vallan velvollisuudesta edistää terveyttä.

Kiellon käytännön vaikutukset

Tupakkatuotteiden ja -brändien näkyvyys nuorten ja aikuisten arkielämässä on vähentynyt. Tupakoitsijat saavat haluamansa tupakkatuotteet mainitsemalla haluamansa merkin, jolloin myyjä antaa ostoksen suljetusta myyntitelineestä tai kaapista. Kuvaston tai luettelon pyytämisessä aloite on ostajalla.

Oikeus tavaramerkkiin


Esilläpitokiellon tarkoitus on rajoittaa tupakkatuotteiden nykyistä markkinointia, ei tupakkatuotteiden tavaramerkkien käyttöä tavaroiden tunnuksena. Esilläpitokiellolla ei suoranaisesti puututa tavaramerkin omistusoikeuteen, vaan rajoitetaan tavaramerkinhaltijan oikeutta hyödyntää tätä omaisuutta elinkeinotoiminnassa.

Sananvapaus

Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Sananvapauden suoja kattaa lähtökohtaisesti myös mainonnan ja markkinoinnin. Niihin voidaan kuitenkin kohdistaa pidemmälle meneviä rajoituksia kuin sananvapauden sisällöllisellä ydinalueella olisi mahdollista.

Seuraamukset

Tupakkalaki 110§: Tupakan markkinointirikkomus (sakko).

Lähde:

Tupakkalaki (71§)

Tietoa esilläpitokiellosta ja valvonnasta:

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran sivut.