Lainsäädäntö

Kohti savuttomuutta - tupakkalaki vaihe vaiheelta

Vuonna 1976 hyväksyttiin laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi.

Vuonna 1977 tupakkalaki tuli voimaan 1. maaliskuuta.

Vuonna 1978 tupakoinnin mainontakielto. Samalla askeihin ilmestyivät varoitukset tupakoinnin vaarallisuudesta terveydelle.

Vuonna 1995 työpaikat tulivat lain piiriin. Tupakointi on sallittu vain, jos tupakansavu ei kulkeudu tiloihin, joissa se on kielletty. Ravintolat jäivät lain ulkopuolelle. Tupakan ostamisen ikäraja nostettiin 16:sta 18 vuoteen.

Vuonna 2007 ravintoloista tuli savuttomia (siirtymäaika v. 2009). Tupakointikoppi, jossa on erillinen ilmastointi, on mahdollista rakentaa.

Vuonna 2010 tavoitteeksi asetettiin tupakkatuotteiden käytön loppuminen Suomessa vuoteen 2040 mennessä.

Vuonna 2012 voimaan tupakkatuotteiden esilläpitokielto myyntipisteissä.

Vuonna 2016 tupakkalain kokonaisuudistus

Tiesitkö että

  • Veritulppariskin kannalta yksi savuke vastaa lentoa Atlantin yli.
  • Terveellistä tapaa käyttää tupakkatuotteita ei ole.
  • Liikunta ja terveelliset elämäntavat eivät kompensoi tupakan haittavaikutuksia.

Lähde: Työterveyslaitos