Nuoret

Nuorten alkoholinkäyttö ja humalajuominen ovat vähentyneet viime vuosina. Erojakin on: kouluterveyskysely osoittaa, että peruskoululaiset ja lukiolaiset käyttävät selvästi vähemmän alkoholia kuin ammatillisten oppilaitosten opiskelijat.

Nuorten alkoholinkäyttö alkaa keskimäärin 12–13 vuoden iässä, jolloin siirrytään alakoulusta yläkouluun. 12-vuotiaista pojista 97 prosenttia ja tytöistä 99 prosenttia ilmoittaa, ettei juo alkoholia edes pieniä määriä.

Nuorten terveystapatutkimuksen mukaan raittiiden nuorten osuus 12–16-vuotiaista on nyt suurempi kuin koskaan 2000-luvun aikana. Raittius kuitenkin vähenee iän myötä: 18-vuotiaista enää vähän yli kymmenes sanoo, että ei juo lainkaan. 

TNS Gallupin Suomen ASH:lle vuonna 2014 tekemän kyselytutkimuksen mukaan alaikäisistä enemmän kuin joka toinen kertoi, että kaveripiirissä käytetään alkoholia. Jälleen ikä vaikuttaa: 14-vuotiaiden kaveripiirissä alkoholia käyttää 36 prosenttia nuorista, 15-vuotiailla luku on 60 prosenttia.

Suosituimpia alkoholituotteita ovat olut ja siideri, joiden mainontaan nuoret myös kiinnittävät eniten huomiota. Lonkeroa ja viinaa käytetään nyt selvästi vähemmän kuin kolme vuotta sitten.

 Alkoholimainonta tavoittaa nuoret

Suomalaisnuorista suurin osa altistuu yhä jatkuvalle alkoholimainonnalle: 13–17-vuotiaista nuorista 85 prosenttia on havainnut alkoholimainontaa.  Vaikka alkoholimainonnan havaitseminen on vähentynyt nuorten keskuudessa, olutmainoksia on nähty yhtä paljon kuin vuonna 2011.

Nuoret kiinnittävät huomiota alkoholimainontaan erityisesti televisiossa, kaupoissa, lehdissä ja ulkomainoksissa. Toisaalta kolmannes tytöistä ja lähes neljännes pojista oli havainnut alkoholimainontaa myös sosiaalisessa medissa. Eniten alkoholimainontaan kiinnittivät huomiota 16-vuotiaat nuoret.

 
Lähteet:

Kinnunen JM, Pere L, Lindfors P, Ollila H, Rimpelä A. Nuorten terveystapatutkimus 2015. Nuorten tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö 1977- 2015. Sosiaali- ja terveysministeriö. Helsinki 2015.
Kouluterveyskysely 2015.
Jatkuva alkoholimainonta tavoittaa yhä nuoret. Suomen ASH ry:n tiedote. 21.5.2014.

Esimerkkejä kampanjoista: