Alkoholipolitiikka

Kysymykset siitä, myydäänkö viiniä ruokakaupassa ja pitäisikö alkoholin verotusta nostaa vai laskea ovat osa alkoholipolitiikkaa. Alkoholipolitiikalla pyritään vaikuttamaan alkoholijuomien käytön määrään, tapaan ja käyttöympäristöön tai suoraan alkoholihaittoihin.

Thomas Karlssonin vuonna 2014 valmistuneen väitöstutkimuksen mukaan Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa alkoholipolitiikka on lieventynyt samaan aikaan, kun se muualla Euroopassa on kiristynyt.

Mielipidemittausten mukaan nykyistä alkoholipolitiikkaa halutaan ylläpitää tai jopa tiukentaa. Erityisesti alkoholipolitiikan suuret liberalisoinnit vuosina 1969, 1995 ja 2004 herättivät suurta huolta väestössä. 

Alkoholi aiheuttaa Suomen taloudelle vuosittain arviolta 6-7 miljardin euron välilliset ja välittömät kustannukset. Siksi alkoholijuomien käyttöä säädellään tavalla tai toisella kaikkialla.

Laki ja verotus purevat

Suomessa alkoholipolitiikan keskeisiä välineitä ovat alkoholilainsäädäntö ja -verotus. Lainsäädännöllä pyritään rajoittamaan muun muassa alkoholin saatavuutta: Alkoholijuomia myydään vain yli 18-vuotiaille ja myös alkoholimyymälöiden lukumäärä on rajattu. Anniskeluoikeuksia ei myönnetä kaikille niitä anoville.

Alkoholiverotus puolestaan vaikuttaa alkoholituotteiden hintaan. Alkoholijuomien veroton matkustajatuonti EU-maista vapautui tammikuussa 2004, jolloin myös Suomessa laskettiin  alkoholiveroa  merkittävästi. EU:n laajentuminen toukokuussa 2004 lisäsi suomalaisten mahdollisuuksia tuoda maahan halpoja alkoholijuomia ja se näkyy alkoholin kulutustilastoissa.  

Alkoholipolitiikassa ovat hallitusohjelman mukaisesti avainasemassa 

 • raittiustyölain ja alkoholilain uudistaminen
 • alkoholimainonnan rajoittaminen
 • valtakunnallisen alkoholiohjelman jatkaminen.


Lisätietoja:
Sosiaali- ja terveysministeriön Alkoholipolitiikka-sivut.
Väitös: Pohjoismainen alkoholipolitiikka vapaampaa nyt kuin 20 vuotta sitten. THL 2014.

Tiesitkö että

Tutkimusten mukaan alkoholin haittoja voidaan vähentää tehokkaimmin

 • nostamalla alkoholin verotusta
 • rajoittamalla alkoholin mainontaa
 • monopolisoimalla alkoholin vähittäismyynti
 • rajoittamalla alkoholijuomien myyntiaikoja
 • tehostamalla rattijuopumuksen vastaista työtä
 • tehostamalla sosiaali- ja terveydenhuollon
  toimintatapoja.

Alkoholilain uudistus

Hallituksen esitys eduskunnalle alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (luonnos)  (22.11.2016)

Alkoholilain kokonaisuudistusta toteutetaan elinkeinoelämän ehdoilla (tiedote, Suomen ASH, 22.11.2016)

Suomen ASH:n lausunto alkoholilain uudistusesitykseen (12.1.2017)

Lausuntoyhteenveto alkoholilain kokonaisuudistuksesta valmis (tiedote, STM, 16.3.2017)

Alkoholilaki Lausunto Suomenash
318KB, päivitetty 12.1.2017