Alkoholimainonta

Vuoden 2015 alussa alkoholimainokset väistyivät bussipysäkeiltä, liikennevälineistä ja mainostauluilta.

Alkoholimainonnan rajoittamisesta on keskusteltu usean vuoden ajan. Terveysjärjestöjen tavoitteena on ollut saada aikaan alkoholin mielikuvamainonnan kieltävä laki.

Hallitus antoi esityksen alkoholimainonnan rajoittamiseksi kesäkuussa 2013. Siinä alkoholijuomien markkinointia ehdotettiin rajoitettavaksi lasten ja nuorten suojelemiseksi. Lakiesitys hyväksyttiin joulukuussa 2013 ja laki tuli voimaan tammikuussa 2015.

Mikä muuttui?

Lakiuudistuksen myötä mietojen alkoholijuomien mainonta kielletään yleisillä paikoilla, kuten bussipysäkeillä, liikennevälineissä ja mainostauluilla. Sen sijaan yleisötilaisuuksissa, esimerkiksi urheilukilpailuissa ja konserteissa, mainonta saa jatkua vastaisuudessakin.

Alkoholimainoksia saa olla televisiossa ja radiossa vasta kello 22:n jälkeen. Mainonta on edelleen sallittua myös ulkomaanliikenteen aluksilla ja alkoholijuomien anniskelu- ja myyntipaikoissa. Niiden ulkopuolella saa jatkossa mainostaa alkoholijuomien nimiä ja hintoja.

Mietojen alkoholijuomien mainonta on kiellettyä myös peleissä, arpajaisissa tai kilpailuissa. Myöskään kuluttajien itsensä tuottamaa tai jakamaa sisältöä, kuten tekstejä, valokuvia, videoklippejä tai mainosfilmejä, ei saa käyttää mainonnassa. 

Väkevien alkoholijuomien mainonta säilyy kiellettynä. Nykyisen alkoholilain mukaan väkevät alkoholijuomat voidaan esittää vain painetussa hinnastossa. Jatkossa vähittäismyyntihinnastot (Alko, lento- ja laivayhtiöt) voidaan julkaista myös internetissä.

Mainonta tavoittaa

OECD julkaisi toukokuussa 2015 raportin alkoholihaitoista ja keinoista niiden vähentämiseksi. Raportissa käsitellään myös alkoholimainontaa.  Kansainvälisessä ja suomalaisessa mainontakeskustelussa on puhuttu nimenomaan mainonnan vaikutuksista lapsiin ja nuoriin, mutta OECD:n raportti tuo esille tutkimustuloksia, joiden mukaan mainonnalla olisi yhteys myös alkoholin kokonaiskulutukseen ja suurkulutukseen.

Lähteet:

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksialkoholilain 33 ja 40 §:n muuttamisesta (HE 70/2013).
Ohje alkoholimainonnasta. Valvira 12.11.2014
OECD rohkaisee haittoja vähentävään alkoholipolitiikkaan. EHYT ry:n tiedote Suomen ASH:n sivuilla.
Tackling Harmful Alcohol Use. OECD 2015.

Mikä ihmeen viskigate?

Sosiaalisessa mediassa kuohahti lokakuun puolivälissä 2014, kun Helsingin Sanomat kertoi aluehallintoviraston kieltäneen viski-sanan käytön blogitekstissä.

Itse asiassa Etelä-Suomen aluehallintovirastoon oli tullut kantelu, jossa epäiltiin Olut ja Viski Expo 2014 -tapahtuman ulkoistaneen väkevien alkoholijuomien markkinointia bloggareille. AVI pyysi selvitystä tapahtuman järjestäjiltä, eikä sillä selvityksen jälkeen ollut huomauttamista asiaan. 

Alkoholilaki ei rajoita ihmisten sananvapautta. Jos yksityinen ihminen saa korvauksen kirjoittelustaan mm. sosiaalisessa mediassa, kyseessä on alkoholijuomien mainonta, jota koskee alkoholilaki. Alkoholilaki  kieltää väkevien alkoholijuomien mainostamisen.

Perusteettomat huhut saivat suunnattomat mittasuhteet soaiaalisessa mediassa ja alkoivat elää omaa elämäänsä. Viikonlopun aikana #viski mainittiin parhaimmillaan Twitterissä joka neljäs sekunti.

Viskigate söi alkoholilain uudistuksen imagoa - vaikutukset näkyvät yhä (Suomen ASH:n tiedote 20.2.2015)