Aikuiset

Alkoholi on työikäisten yleisin kuolinsyy: joka kolmas työssä käyvä - 700 000 suomalaista - juo terveytensä kannalta liikaa.

Juomisessa näkyvät sosioekonomiset erot. Ylemmät toimihenkilöt juovat muita useammin pieniä määriä kerralla ja valitsevat muita useammin juomaksi viiniä. Työntekijät puolestaan käyttävät usein alkoholia kerrallaan suuria määriä. 

Eniten juova kymmenys kuluttaa noin puolet kaikesta alkoholista. Miehet juovat yli kaksi kertaa enemmän kuin naiset, mutta naiset ovat ottaneet miehiä kiinni juomatavoissa: Vähintään kerran viikossa alkoholia juo miehistä lähes puolet ja naisista 28 prosenttia. Tämä on yleisintä työikäisten, 35 - 54 -vuotiaiden, miesten ikäryhmässä.

Riskikäyttö uhkaa terveyttä

Alkoholin kokonaiskulutus on kolminkertaistunut vuodesta 1968 lähtien, mikä on johtanut myös alkoholihaittojen lisääntymiseen.

Kun alkoholinkäyttö ylittää toistuvasti riskikäytön rajat, se heijastuu myös terveyteen: verenpaine kohoaa, unen laatu heikkenee, tulee ahdistuneisuutta ja muistikatkoja. Samalla esimerkiksi tapaturmien vaara kasvaa.

Alkoholijuomista suosituin on olut. Vuonna 2014 miehistä 59 prosenttia ja naisista 24 prosenttia ilmoitti juoneensa olutta viimeksi kuluneen viikon aikana. Viiniä oli juonut miehistä joka kolmas ja naisista 36 prosenttia, Long drink -juomia miehistä 15 prosenttia ja naisista 13 prosenttia. Väkeviä alkoholijuomia kertoi käyttäneensä miehistä 31 prosenttia ja naisista 12 prosenttia. Eniten alkoholia kulutetaan Uudellamaalla.

Vuonna 2014 miehistä 13 prosenttia ja naisista 14 prosenttia ilmoitti, ettei ollut käyttänyt alkoholia lainkaan viimeksi kuluneen vuoden aikana. Raittiiden osuus on pysynyt suurin piirtein samana tällä vuosituhannella. Sen sijaan vuonna 1982 luvut olivat 15 prosenttia (miehet) ja 31 prosenttia (naiset). 

Lähteet:

Helldán A, Helakorpi S. Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys. Kevät 2014. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Raportti 2015_006
Helldán A, Helakorpi S, Virtanen S, Uutela A. Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys. Kevät 2013. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Raportti 21/2013.
Holstila A-L, Helakorpi S, Uutela A. Eläkeikäisen väestön terveyskäyttäytyminen ja terveys keväällä 2011 ja niiden muutokset 1993-2011. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Raportti 56/2012.
Härkönen J. Not a wet generation but a wet nation: The dynamics of change and stasis in the Finnish drinking culture from 1968-2008. Helsingin yliopisto. 2013.
Karlsson T, Kotovirta E, Tigerstedt C, Warpenius K. Alkoholi Suomessa. Kulutus, haitat ja politiikkatoimet. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Raportti 13/2013.
Työkaverin alkoholinkäyttö kuuluu sinulle. Työ Terveys Turvallisuus 6/2014

Alkoholin riskikäytön annosrajat:

  • Naisilla 5 annosta, miehillä 7 annosta kerralla.
  • Naisilla 2, miehillä 4 annosta päivittäin.
  • Naisilla 16, miehillä 24 annosta viikossa.