Tuloryhmien väliset terveyserot edelleen suuria

5.9.2017

Merkittävän osan tuloryhmien kuolleisuuseroista selittävät alkoholiin liittyvät kuolemat.

Vaikka suomalaisten terveys on kokonaisuutena viime vuosikymmeninä parantunut, on tuloryhmien välinen terveyden kuilu edelleen suuri. Joidenkin tulosten mukaan ero köyhien ja rikkaiden välillä on jopa kasvanut.

- Elinajanodotteen erot ovat hieman kaventuneet viime vuosina, mutta koetun terveyden erot ovat kasvaneet sitten viime laman 2008, toteaa THL:n tutkimusprofessori Sakari Karvonen

Suurimmat tuloryhmien väliset terveyserot näkyvät ikävuosien 25 ja 80 välillä tapahtuneiden kuolemien vuoksi menetettyjen elinvuosien määrässä; köyhimmät elävät keskimäärin huomattavasti lyhyemmän elämän kuin rikkaat. Pienimmät terveyserot ovat taas itse raportoiduissa kansantaudeissa, joita sairastetaan kaikissa tuloryhmissä. 

Tuloryhmien väliset terveyserot eivät johdu vain koulutuksesta ja ammattiasemasta, vaan osa juontaa juurensa elämän alkuvaiheisiin ja lapsuuden sekä nuoruuden perhetilanteeseen. Tämän lisäksi terveyspalvelujärjestelmä on rakenteeltaan eriarvoistava, sillä hyvätuloiset käyttävät tarpeisiinsa nähden enemmän palveluja kuin pienituloiset. 

Merkittävän osan tuloryhmien kuolleisuuseroista selittävät alkoholiin liittyvät kuolemat. Tuloryhmät eivät niinkään eroa käytetyn alkoholin määrän suhteen, vaan kyse on enemmän erilaisista juomatavoista, joista aiheutuu eri tavalla haittoja niin käyttäjille kuin heidän läheisilleen.

Tulokset käyvät ilmi THL:n uudesta katsauksesta, johon on koottu tutkimustuloksia terveyden tuloryhmittäisistä eroista ja näiden erojen kehityksestä. Julkaisu on osa Suomen sosiaalinen tila -sarjaa.

Lähde: THLTakaisin

Lisätiedot:

Tutkimusprofessori Sakari Karvonen,  THL
p. 029 524 7449, sakari.karvonen a thl.fi

Karvonen S, Martelin T, Kestilä L ja Junna L. Tulotason mukaiset terveyserot ovat edelleen suuria. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Suomen sosiaalinen tila 3/2017. Tutkimuksesta tiiviisti 16/2017. 13 sivua. Helsinki 2017. ISBN 978-952-302-896-8.