Sivukartta

Kutsut
Suomalaisten terveys
Tutkimustietoa
Väitökset
Aineistoja
Kotimaisia linkkejä
Kansainvälisiä linkkejä
Etusivu >> Tietopaketit >> Aineistoja

Aineistoja

Olemme keränneet tähän omia ja muiden tekijöiden päihteisiin liittyviä aineistoja. Ota yhteyttä suomenash(at)suomenash, jos pdf-versio ei avaudu koneellasi tai haluat lisätietoa aineistoista. Vastaamme kyselyihin yleensä saman päivän aikana.

Kohti savutonta Suomea
Heloma A, Ollila H, Danielsson P, Sandström P, Vakkuri J. Tupakoinnin ja tupakkapolitiikan muutokset. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen teemajulkaisu 16/2012.

Tuoreessa kirjassa kuvataan Suomen tupakkapoliittista kehitystä vuodesta 1976 nykypäivään. Kirjassa on myös ajankohtaistietoa mm. kuntien savuttomuudesta ja tupakkalainvalvonnan haasteista.

TIlaukset :www.thl.fi

Hyvä hengitysterveys - Opas hengityssairauksien ehkäisyyn ja hoitoon

Asiantuntijoiden laatima opas on suunnattu erityisesti terveydenhuollon ammattilaisten ennalta ehkäisevän työn ja varhaisen puuttumisen sekä keuhkosairauksien varhaisen toteamisen tueksi. Julkaisu soveltuu myös hyvin muille hengitysterveyden edistämisen ja keuhkosairauksien ehkäisyn parissa toimiville henkilöille. Oppaassa on käytännönläheisiä neuvoja ja toimenpiteitä sekä ehkäisevään että kliiniseen työhön.

Bäckmand H. (toim.).Hyvä hengitysterveys.Opas hengityssairauksien ehkäisyyn ja hoitoon. Opas 12. THL 2010

PDF-versio 

Savuton työpaikka - kiinteä osa työhyvinvointia
16 -sivuinen esite kertoo, miksi työpaikan kannattaa olla savuton ja miten savuttomuus voidaan toteuttaa. Oppaan ovat toteuttaneet yhteistyössä Suomen ASH ry, Hengitysliitto, Suomen Syöpäyhdistys sekä sosiaali- ja terveysministeriön Työhyvinvointifoorumi.

Savuton työpaikka - kiinteä osa työhyvinvointia. Teksti Mervi Hara, tapausselostukset Marjatta Karvinen, ISBN 978-951-96539-8-3, tilaukset Hengitysliitosta:  www.hengitysliitto.fi/julkaisut

PDF-versio: klikkaa tästä. 

Ruotsinkielisenä versiona: En rökfri arbetsplats

TOP - tupakatta oot paras cd-aineisto
"TOP - tupakatta oot paras" on yläkouluille suunnattu cd-aineisto nuorten tupakoimattomuuden edistämiseen. TOP-sarja sisältää aineistoa niin koulun henkilökunnalle, vanhemmille kuin oppilaillekin.

TOP cd:t:
TOP1 - Tupakoinnin lopettaminen. Tietoa ja tehtäviä tupakoinnin lopettamisesta.
TOP 2 - Savuton työelämä. Koulun ja työelämän yhteistyö (esim. yläkoulun TET-jakso). 

Lisätietoa: smokefree.fi
tilaikset : EHYT ry, hinta 10 euroa/ dc

Terveyden ytimessa.  Alkoholi- ja tupakkapolitiikka
Koosteet eri vuosien tupakka- ja alkoholipoliittisista toimenpiteistä ja katsaus suomalaisten terveyteen. Suomen ASH ry.
Koosteet löytyvät täältä

Suositukset liikunnan edistämiseksi kunnissa

Opas on tarkoitettu työvälineeksi kuntien johdolle. Tavoitteena on kannustaa kuntia tekemään liikunnasta keskeinen strateginen valinta. Suositusten toivotaan antavan kaikille kuntien toimijoille mahdollisuuksia kehittää terveyttä edistävää liikuntaa kaikkien kuntalaisten saataville.  Liikunnalla on keskeinen merkitys väestön hyvinvoinnissa. 

Sosiaali- ja terveysministeriö. Suositukset liikunnan edistämiseksi kunnissa. Esitteitä 2010:3. www.stm.fi/ 


Sosiaali- ja terveyskertomus 2010

Kansanterveyden ja sosiaaliturvan tilasta kertova sosiaali- ja terveysministeriön raportti, joka kootaan neljän vuoden välein. Kertomus annetaan lain perusteella ja sitä käytetään hallituksen toimenpidekertomuksen oheisaineistona.

Sosiaali- ja terveysministeriö. Sosiaali- ja terveyskertomus2010. Julkaisuja 2010:1.

Hapekasta o₂do₂tusta - Virtaa vauvaan ja vanhempiin

Hauskasti kirjoitettu ja sarjankuvatyyliin tehty värikäs pokkarityyppinen kirja, joka kuvaa nuoren parin elämää vauvan suunnittelusta synnytykseen ja pienen ihmisen ensiaskeliin. Erinomainen opas nuorille ja perheenlisäystä suunnitteleville.

Kirjan tekijät: Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Hannu Vierola ja kuvataitelija Anne Muhonen

Banaani-pokkari. Hapekasta o₂do₂tusta - Virtaa vauvaan ja vanhempiin.
ISBN 978-952-5768-51-0. Riga 2010.

Päihde- ja mielenterveystyön innovaatioita yksissä kansissa: Uusia tapoja hyödyntää osaamista

Innovaatioita terveyden edistämiseen mielenterveys- ja päihdetyössä  -julkaisu yhdistää Pohjanmaa -hankkeessa, Sateenvarjo -projektissa sekä Lapin mielenterveys- ja päihdetyön hankkeessa syntyneet mielenterveys- ja päihdetyön innovaatiot.

Julkaisu tuo esiin testattuja ja hyviksi havaittuja toimintamalleja osaamisen hyödyntämiseen päihde- ja mielenterveystyön kentällä. Uudet tavat hyödyntää osaamista julkistettiin Helsingissä torstaina 25.2.2010.

Innovaatioita terveyden edistämiseen mielenterveys- ja päihdetyössä  -julkaisu on Terveyden edistämisen politiikkaohjelman rahoittama.

Julkaisu löytyy THL:n sivuilta osoitteesta: http://lib.thl.fi

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.  http://www.stm.fi/verkkouutiset

Lasten ja nuorten tupakoimattomuuden edistäminen  -  Yhteinen vastuumme

Lasten ja nuorten tupakoimattomuuden edistäminen  - Yhteinen vastuumme on Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema selvitys lasten ja nuorten tupakoimattomuuden edistämiseksi. Selvitys esittelee toimintasuositukset, jotka ovat asiantuntijapaneelin laatimia ja ne on hyväksytty 2008 Tupakka ja terveys-päivillä.  Tarkoituksena on antaa työvälineet lasten ja nuorten parissa tehtävään tupakoimattomuutta ja terveyttä tukevaan työhön. 

Mervi Hara, Hanna Ollila, Olli Simonen (toim.). Lasten ja nuorten tupakoimattomuuden edistäminen. Yhteinen vastuumme. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:58. Helsinki 2010.  
PDF:http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=1082856&name=DLFE-11427.pdf

Tienviitat terveyteen -ohjeita ja käytäntöjä lasten ja nuorten terveyden edistämiseen   

Tuore opas nostaa lapsista ja nuorista välittämisen kaikkien aikuisten asiaksi.

Tienviitat ovat tehneet yhteistyönä Terveyden edistämisen politiikkaohjelma, Sitran Terveydenhuollon ohjelma ja Terveyden edistämisen keskus ja toteuttajana on ollut viestintä- ja tutkimustoimisto Kuule Oy.

Internet-sivusto: www.tienviitat.fi       Opas: http://www.digiguru.fi/tienviitat/  

Tupakasta vieroituksen organisointi ja käytännöt

Selvitys tupakasta vieroituksen ja siihen liittyvän hoitoketjun tehokkaasta järjestämisestä. Julkaisu käy läpi vieroituksen nykykäytäntöjä, nostaa esille toiminnan tämän hetken keskeisiä esteitä ja pohtii ratkaisuja sekä terveydenhuollon ammattilaisen että tupakoijan näkökulmasta.

Tekijät: Patrick Sandström, Anu Leppänen, Olli Simonen  (toim.) Sosiaali-. ja terveysministeriö. Julkaisuja 2009/15.  www.stm.fi/julkaisut/

Savuttomuusopas ammatilliseen koulutukseen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Tupakatta työelämään -opas on tietopaketti savuttomuuden suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.  Oppaassa on konkreettisia työvälineitä ja käytännön esimerkkejä siitä, miten ammatillisissa oppilaitoksissa on mahdollista toteuttaa savuttomuus.

THL lähettää oppaan postitse kaikille nuorisoasteen ammatillisen koulutuksen järjestäjille.

Oppaan PDF-versio THL:n Internet -sivuilla

Tupakkatilasto 2010 ja 2011

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisu sisältää tiedot tilastoidusta tupakan tuotannosta, myynnistä ja kulutuksesta. Tupakkatilastoon on koottu myös Aikuisväestön terveyskäyttäytyminen -raportin tiedot väestön tupakoinnista:

2010 tilasto

2011 tilasto

50 toimenpide-ehdotusta ammattiin opiskelevien hyvinvoinnin edistämiseksi

Terve amis! -selvitys kartoittaa ammattiin opiskelevien terveyttä ja esittelee yhteisöllisen terveydenedistämisen lähtökohtia. 

Selvitys on tehty  Savuton sohva sakille -hankkeen toimeksiannosta. Kolmivuotisen (2009-2011) hankkeen tarkoitus oli edistää opiskelijoiden terveyttä sekä  ehkäistä ja vähentää heidän tupakointiaan. Opiskelijat pyrittiin sitouttamaan vahvemmin terveyttä edistävään toimintaan omissa opiskeluyhteisöissään.  

Raportti: http://www.ehyt.fi/

Päihteet ja mielenterveys

Päihteet ja mielenterveys on Mielenterveyden keskusliiton opas kaksoisdiagnoosi- ja päihderyhmien ohjaajille. Oppaaseen on koottu ryhmätoiminnan ohjaamisen avuksi Mielenterveyden keskusliiton vertaistukiryhmien toiminnassa hyväksi koetut menetelmät. Oppaaseen on myös kerätty tietoa päihteistä, kaksoisdiagnoosista sekä lääkeriippuvuudesta.

Oppaan julkaisemista on tukenut sosiaali- ja terveysministeriö.

Oppaan voi tilata Mielenterveyden keskusliiton verkkokaupasta hintaan 6 €:  http://www.mtkl.fi/verkkokauppa /


Tavoitteena savuton oppilaitos

27-sivuinen esite, jossa annetaan tietoa, miten on mahdollista toteuttaa savuton oppilaitos. Esitteen toim. Reetta-Maija Luhta ja Sinikka Vainionpää. Sosiaali- ja terveysministeriö 2009. Verkkoversio: PDF

För en rökfri läroanstalt

En rökfri och trygg framtid för alla  (SHM:s broschyrer 2009:4)


Tavoitteena savuton työpaikka
12-sivuinen esite, johon koottu ohjeistus savuttoman työpaikan toteuttamiseksi.
Sosiaali- ja terveysministeriö 2006. Vain verkkoversiona tällä hetkellä: PDF

Valtakunnallinen tupakkalain valvontaohjelma vuosille 2011-2014
Valviran Internet-sivut

PPT-Esitykset

Suomen ASH ry:n kokoamat tietopaketit tupakasta ja terveydestä. Huom! PDF-tiedostot sivun oikeanpuoleisessa palkissa.

Tupakointi Suomessa
-  Esitys PDF-muodossa
Smoking in Finland
-
  presentation in English, PDF

Nuorten tupakointi ja nuuskan käyttö 

Nuorten alkoholin käyttö 


Kansantaudit
-
18-sivuinen kalvosarja PDF-muodossa

Liikunta
- 12-sivuinen kalvosarja PDF-muodossa

Esite energiajuomista

Elämäntapaliitto, Lappeenrannan raittiustoimi, Nuori Suomi, Raittiuden ystävät, Suomen ASH ry, Suomen Vanhempainliitto ja Terveys ry haluavat kiinnittää vanhempien huomiota siihen, miksi energiajuomat eivät sovi kasvavalle lapselle. Toimijat ovat tehneet vanhemmille suunnatun esitteen, jota on saatavissa pdf-versiona kaikkien toimijoiden nettisivuilla.
PDF-versio: ENERGIAJUOMAT EIVÄT SOVI LAPSILLE

Deskin Internet-sivuilla on kuunneltavissa radiohaastattelu energiajuomista. Haastateltavana on Valtion ravitsemusneuvottelukunnan pääsihteeri Raija Kara, haastattelijana Pauliina Tuomola.

Terveyden edistäminen terveyskeskuksissa 2008

Raportissa esitellään syksyllä 2008 terveyskeskuksille tehdyn kyselyn tulokset sekä kuvataan väestön terveyden edistämisen yleistä kehitystä kansainvälisen vertailun mukaan Suomessa. Tulokset osoittavat selkeästi, että terveyskeskuksissa ei riittävästi kiinnitetä huomiota koko väestön terveyden edistämiseen. Jatkossa terveyskeskusten tehtävät väestön terveyden edistämisessä on selkeytettävä osana valtakunnallista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistyötä.

Rimpelä M, Saaristo V, Wiss K, Ståhl T. (toim). Terveyden edistäminen terveyskeskuksissa 2008. Raportti 19/2009.  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2009.

Julkaisutilaukset: www.thl.fi/kirjakauppa. 

Lataa: PDF-versio.    

Eväitä päihdetyön koulutuksen laadun kehittämiseen - Laatukriteeriä järjestöjen tarjoamalle päihdetyön lisä- ja täydennyskoulutukselle

Terveyden edistämisen keskuksen julkaisu, joka sisältää laatukriteeristön järjestöjen tarjoamalle päihdetyön lisä- ja täydennyskoulutukselle. Julkaisua voi hyödyntää järjestöjen tarjoaman päihdetyön lisä- ja täydennyskoulutuksen laadun kehittämisen tukena ja yhteisen suunnittelun pohjana koulutuksen tilaajan ja toteuttajan kesken.

Julkaisun voi  tilata Terveyden edistämisen keskuksesta hintaan 10 euroa

puh. (09) 7253 0361, 040 507 2659
faksi (09) 7253 0320
leena.ahman(at)tekry.fi


Tupakkayhtiöt - elokuvien kummit

Mervi Haran ja Satu Lipposen raportti tupakkayhtiöiden toimintatavoista ja uusien kuluttajien rekrytoinnista elokuvien avulla. Kuvaukset perustuvat Yhdysvalloissa tehtyihin tutkimuksiin ja tupakkayhtiöiden asiakirjoihin. Helsinki 2008. 

Kirjaa saatavissa Suomen ASH ry:stä: suomenash@suomenash.fi
Verkkoversio

Suomalaista ja eurooppalaista tupakkapolitiikkaa

Mervi Haran ja Satu Lipposen raportti kuvaa tupakkapolitiikan syntyä Euroopan unionissa ja sen eri vaiheita. Samalla raportti analysoi eri toimijoita,  jotka siihen ovat vaikuttaneet.  Verkkoversio .  

Isä meidän-päihdetyöpaketti

Sininauhaliitto, Myllyhoitoyhdistys, Kriminaalihuollon tukisäätiö ja Kalliolan Settlementti ja Vaski-Filmi ovat toteuttaneet päihdetyöpaketin Raha-automaattiyhdistyksen tuella. Paketti tarjoaa koulutusmateriaalia terveydenhuollon, sosiaali- ja kasvatusalan, seurakuntien, järjestöjen, vankeinhoidon ja poliisin käyttöön. Paketissa on myös tietoa läheisten tukitahoista.  Tarkemmat tiedot Isä meidän -Internetsivuilta: http://www.isameidan.com./

Päihdetyöopas kunnille Stakesilta

Erityisesti kunnille suunnattu päihdetyöopas.  Ehkäisevän päihdetyön ja sen asianmukaisen hoidon merkitys kuntien hyvinvoinnin kannalta on merkittävä. Päihdehaitat aiheuttavat paljon kuluja ja ylikuormittavat peruspalveluja. Laadukkaalla päihdetyöllä ajetaan yksilöiden ja yhteisön etua. Opas antaa hyvän yleiskuvan päihdetyöstä ja sen haasteista nykypäivänä.

Stakes. Ehkäisy ja hoito - laadukkaan päihdetyön kokonaisuus.  Hyvinvoinnin edistämisen tukiaineistoa. ISBN 978-951-33-1992-0. Paintek 2007.

Syöpä 2015 -raportti

Syöpäjärjestöjen Syöpä 2015 -raportissa hahmotellaan tulevaisuuden haasteita.

Syöpä 2015 -raportti. 2006. Suomen Syöpäyhdistyksen julkaisuja nro 68. ISBN 952-99737-1-3.


Tupakoimattomana ammattiin - opas tupakoimattomuuden edistämistyöhön ammatillisissa oppilaitoksissa, Opetushallitus

Lainsäädäntöä tupakoinnin vähentämiseksi on kehitetty erityisesti lasten ja nuorten terveyden suojelemiseksi tupakoinnin haitoilta. Aihepiiristä tehdyt tutkimustulokset osoittavat, että oppilaitoksilla ja muilla opiskeluympäristöillä on keskeinen tehtävä nuorten tupakoinnin vähentämisessä.

Uudistetussa laissa toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi painottuvat tupakkatuotteiden myyntikiellon toimeenpanon ja valvonnan tehostaminen, elinympäristön savuttomuus ja työsuojelulliset näkökohdat. Työ tupakoinnin ehkäisemiseksi edellyttää terveyttä edistävää oppilaitoskulttuuria ja moniammatillista yhteistyötä. Tätä varten opetushallitus on julkaissut oppaan, joka on tarkoitettu opettajille ja opiskelijahuoltohenkilöstölle käytettäväksi apuna oppilaitoksen terveyden ja tupakoimattomuuden edistämistyössä.

Oppaan tuottamiseen ovat osallistuneet eri alojen asiantuntijat. Se on tuotettu sosiaali- ja terveysministeriön asettaman nuorten terveyden ja tupakoimattomuuden edistämiseksi toimivan yhdyshenkilöverkoston työnä ja taloudellisella tuella.

Julkaisun pdf-versio on oikeanpuoleisessa palkissa.

Tupakka ja talous - taloudellisia näkökohtia tupakoinnin vähentämistyöhön

Tupakoinnin vähentämistyön taloudelliset näkökulmat on koottu ensimmäistä kertaa yhteen kattavaksi, kansainvälisiin tutkimuksiin pohjautuvaksi selvitykseksi. Selvityksen mukaan tupakkaveron korottaminen säästäisi miljoonia ihmishenkiä ja lisäisi valtioiden verotuloja keskipitkällä aikavälillä, ja tupakointia voitaisiin vähentää tehokkaasti myös muilla kuin hintaan liittyvillä toimenpiteillä, esimerkiksi kieltämällä tupakan mainonta ja myynninedistäminen.

Selvityksessä on tutkittu myös tupakoinnin vähentämistyön vaikutuksia työllisyyteen, ja tulosten mukaan useimmissa maissa se ei vähentäisi työpaikkojen kokonaismäärää. Selvityksessä tarkastellaan tupakointia vähentävien toimenpiteiden kustannuksia ja esitetään valtioille suunnitelma niiden toteuttamiseksi Lisäksi korostetaan kansainvälisten järjestöjen roolia tupakoinnista aiheutuvien sairauksien ja ennenaikaisten kuolemantapausten ehkäisemisessä.

Maailmanpankki on julkaissut teoksen alunperin vuonna 1999 englanniksi nimellä "Curbing the Epidemic: Governments and the Economics of Tobacco Control".

Suomen ASH ry ja Lääkärin sosiaalinen vastuu ry.

Tilaukset Suomen ASH ry:stä. 

Kieltämisen ammattilaiset
Heikki Hiilamo

Raportti perustuu Yhdysvaltojen osavaltioiden ja tupakkayhtiöiden välisten sopimusten solmimisen yhteydessä julkisiksi tulleisiin asiakirjoihin. Internetin kautta saatavilla olevat tupakka-asiakirjat muodostavat ainutlaatuisen kokonaisuuden. Yksittäisistä ja eri aiheisiin liittyvistä asiakirjoista välittyy tupakkayhtiöiden näkökulma alan toimintaympäristöön, sen kehitykseen ja siihen vaikuttamiseen.

Suomea koskevat tupakka-asiakirjat osoittavat, että tupakkayhtiöt ovat pyrkineet estämään järjestelmällisesti tupakkasääntelyä ja ohjaamaan keskustelua pois tupakoinnin haittavaikutuksista. Asiakirjoista käy ilmi, että Suomessa on käytetty samoja strategioita kuin muissakin maissa. Käytännössä tämä on tarkoittanut sitä, että tupakkayhtiöt ovat piiloutuneet näennäisesti itsenäisten tiedemiesten, tutkimustulosten ja julkisten keskustelijoiden taakse. Suomen kattava lainsäädäntö on tehnyt Suomesta monikansallisille tupakkayhtiöille eräänlaiset koemarkkinat. Yhtiöt ovat pyrkineet selvittämään, miten toimintaa rajoittavan tupakkalainsäädännön kanssa voidaan elää ja miten sitä voidaan tarvittaessa kiertää.
Tilaukset Suomen ASH ry, maksuton. Julkaisun pdf-versio on oikeanpuoleisessa palkissa.

Tupakoimattomana peruskoulusta - Opas tupakoimattomuuden tukemiseen peruskouluissa

Tupakoimattoman väestön suojaaminen lain säännöksin perustuu ympäristön tupakansavun vaarallisuuteen. Lainsäädäntömme määrittelee ympäristön tupakansavun syöpävaaralliseksi aineeksi.

Kun eduskunta 1990-luvun puolivälissä muutti tupakkalainsääntöä, se halusi entistä paremmin varmistaa lasten ja nuorten kasvuympäristön savuttomuuden. Tupakoinnin tulee olla kiellettyä oppilaitosten oppilaille tarkoitetuissa sisätiloissa ja pääasiassa lapsille tarkoitetuilla ulkoalueilla. Lasten hyvinvoinnissa on kyse tulevaisuuden aikuisten elämän turvaamisesta, minkä vuoksi lapsilla on oikeus nauttia parhaasta mahdollisesta terveydestä. Aikuisten tehtävänä on luoda lapsille mahdollisimman turvallinen ja tasapainoinen kasvuympäristö ja yhteiskunnan velvollisuus on puolestaan muun muassa lainsäädännön avulla edistää tällaisen kasvuympäristön toteutumista.

Perusopetuksella on merkittävä asema lasten tietojen ja taitojen karttumisessa. Oppilaitoksilla ja muilla opiskeluympäristöillä on keskeinen asema nuorten tupakoinnin vähentämisessä. Työ tupakoinnin aloittamisen ehkäisemiseksi edellyttää niin terveyttä edistävää oppilaitoskulttuuria ja moniammatillista yhteistyötä kuin myös lasten vanhempien tukea ja aloitteellisuutta. Opas on tarkoitettu opettajien ja muiden kouluissa työskentelevien henkilöiden avuksi ja tausta-aineistoksi lasten ja nuorten terveyden ja tupakoimattomuuden edistämistyössä.

Valvira (ent. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus) ja Sosiaali- ja terveysministeriö. Julkaisun pdf-versio on oikeanpuoleisessa palkissa.

Työterveyshuollon opas

Tupakansavulle altistumisen arviointi ravintolatyössä

Opas on tarkoitettu työterveyshuollolle helpottamaan ympäristön tupakansavulle altistumisen arviointia, riskin arviointia ja työtekijöiden terveysseurannan toteuttamista. Opas koskee ainoastaan ympäristön tupakansavun altistumisen riskiarviointia ravintolatyössä eikä siinä käsitellä lainkaan työterveyshuollon työnantajiin kohdistuvaa muuta työpaikkaselvitystoimintaa.


Oppaassa esitetään ympäristön tupakansavualtistuksen lainsäädännölliset velvoitteet ja niiden perusteet, esitellään työpaikkakäynnin toteuttamisessa huomioon otettavat seikat, työhygieeniset mittaukset, annetaan etukäteistietoa tulevista työntekijöiden terveystarkastuksia koskevista ohjeista, menettelytavoista raskaana olevien työntekijöiden suojelemiseksi sekä esitellään ASA-rekisteriin ilmoittamiseen liittyvät työnantajan velvollisuudet. Julkaisun loppuun on kerätty työpaikkaselvitykseen liittyviä useita kaavakkeita.

Opas on tilattavissa Uudenmaan aluetyöterveyslaitokselta, puh. 09-4747 2981. Hinta 2 euroa + postikulut. ISBN 951-802-562-2. Työterveyslaitos ja STM.

Savuton raskaus

Käsikirjoitus Hannu Vierola
Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lehtinen, joka on tuotettu sosiaali- ja terveysministeriön tuella. Lehtisessä kerrotaan tupakoinnin haitoista ja annetaan vinkkejä savuttomaan raskauteen.Opas on tiettyyn määrään saakka maksuton ja sitä voi tilata Mannerheimin Lastensuojeluliitosta, puh. 075- 324 5480 tai tilauspalvelu@mll.fi.

Ravintotietoutta tytöille ja pojille

Maito ja Terveys ry laatimat 20-sivuiset sekä pojille että tytöille suunnatut esitteet hyvästä ravitsemuksesta. Esitteissä kerrotaan kiinnostavalla tavalla ravinnosta osana hyvinvointia ja jaksamista. Mukana on esimerkkejä päivän aterioista ja terveellisen ravinnon lisäksi käsitellään myös hieman muitakin terveellisiä elämäntapoja.

Tytöt & ruoka, Pojat & ruoka

Tilaukset Maito ja Terveys ry, puh. 09 272 2341 tai http://www.maitojaterveys.fi/.

Ehkäisevän päihdetyön materiaalit 

Terveyden edistämisen keskus on päivittänyt Ehkäisevän päihdetyön materiaalit 2006 -hakemiston. Alan laajin tietokanta ehkäisevän päihdetyön aineistoista on Internetissä osoitteessa http://ept-materiaalitietokanta.fi// . Siihen on koottu materiaaleja, joita järjestöt, kunnat ja muut toimijat ovat tuottaneet.

EHYT ry

Laatutähteä tavoittelemassa Ehkäisevän päihdetyön laatukriteerit

Ehkäisevälle päihdetyölle on laadittu laatukriteerit, jotka helpottavat ja rakentavat eri toimijoiden ja hankkeiden välistä yhteistyötä. Stakesin julkaisemassa esitteessä kuvataan malli, jolla kyetään arvioimaan ja kohdentamaan omaa työtään ja liittämään sen päihdetyön kokonaisuuteen.

Esite PDF-versiona
Tekijä: Stakes/Päihdetyöryhmä

Suomalaisten hyvinvointi 2010
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisu on kattava katsaus elinoloista ja kansalaisten hyvinvoinnista Suomessa. Tilaukset THL 

Nikotiinivalmisteiden seurantatyöryhmän muistio

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä selvitti ajalla 13.4.2006-28.2.2007 nikotiinivalmisteiden myynnin laajentumisen vaikutuksia. Helmikuusta 2006 lähtien saivat apteekkien lisäksi kaupat, kioskit ja huoltoasemat myydä  näitä tuotteita. 

Työryhmä katsoi myynnin sujuneen hyvin alkuvaikeuksien jälkeen ja piti uudistusta perusteltuna. Muistiossa esitellään työryhmän suunnittelemat parannusehdotukset ja muutokset nykyiseen käytäntöön.

Lähde:
Sosiaali- ja terveysministeriö. Nikotiinivalmisteiden seurantatyöryhmän muistio. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2007:21. Yliopistopaino Kustannnus 2007.   

<h2>LISÄÄ AIHEESTA</h2>
TULOSTA
JAA LINKKI... ...

 


Suomen ASH ry

Olympiastadion
Eteläkaarre, A-porras
00250 Helsinki

puh. 050 381 0838

© Suomen ASH ryTIETOA SIVUSTOSTA | JÄTÄ PALAUTETTA TAKAISIN YLÖS